Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Lopik: ‘Als één raad werken aan financieel gezonde gemeente’

  •   201 keer gelezen

LOPIK • “Het water staat ons tot aan de lippen en de onafhankelijkheid van Lopik is wellicht in het geding. We mogen de rekening niet klakkeloos bij de inwoners neerleggen”, sprak Bea de Kruijf (CU) dinsdagavond tijdens een extra raadsvergadering in Lopik. 

Centraal stond de (penibele) financiële situatie. Lopik staat voor ‘grote keuzes’ om een indrukwekkend financieel gat te dichten. De voorjaarsnota toont een tekort van bijna 1,2 miljoen euro, vooral veroorzaakt door (structurele) overschrijdingen in het sociaal domein en dan met name de jeugdhulp. En ook de coronacrisis leidt tot extra kosten: nu al 147.000 euro.

Eerste aanzet
College en raad willen nauw samen optrekken om uit de financiële crisis te komen. Daarvoor werd dinsdagavond een eerste aanzet gegeven met een gepresenteerde routekaart. Voor het zover was moest nog wel wat kou uit de lucht worden genomen, want de oppositie oordeelde in de vorige vergadering dat de gepresenteerde stappen te abstract waren.

Rik Dekker namens de PvdA over het nu voorliggende voorstel: “Dit ziet er beter uit, zij het dat het college nog steeds doet voorkomen dat deze situatie hen overkomt. Een actieve aanpak is gewenst. We willen meer inzicht in en sturing op de kosten in het sociaal domein, de grootste kostenpost. Risico’s moeten zoveel mogelijk worden beperkt.”

Adrie Strien (CDA) was blij met de opstelling van de oppositie: “Nu moeten we als één raad werken aan een gezonde financiële gemeente.”

Snelheid
Wethouder Gerrit Spelt sprak van de ‘snelheid erin houden en kort schakelen’: “Dit stuk is een allereerste stap en nog niet bedoeld om inhoudelijke keuzes te maken.”

De coronacrisis wilde hij niet als excuus opvoeren, maar, zo zei hij: “het leidt wel tot extra onvoorziene uitgaven. Om een voorbeeld te geven: het Rijk komt ondernemers tegemoet die lijden onder de coronacrisis, maar de gemeenten betalen de uitvoeringskosten. Nog een voorbeeld: de GGD moet extra bron- en contactonderzoek doen. Daarvoor wordt inhuur gepleegd en ook die rekening krijgen gemeenten gepresenteerd. Of we hiervoor gecompenseerd worden is nog maar de vraag.”

Sturing
Wethouder Johan van Everdingen begreep de wens van de raad om meer houvast te krijgen op de kosten in het sociaal domein, maar dat is niet van ‘vandaag op morgen geregeld’: “Lopik kan dat sowieso niet alleen, dat moet in regionaal (Lekstroom)verband. Dat betekent eerst onderlinge afstemming, voordat je met de zorgaanbieders aan tafel kunt. Natuurlijk gaan we ondertussen het hele domein door en kijken we aan welke knoppen we kunnen draaien. We willen zo verantwoord mogelijk besparen op voorzieningen, maar het gaat hoe dan ook pijn doen. Dat is onvermijdelijk.”

In juli zal de Nota van uitgangspunten worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die zijn uitwerking krijgt in het najaar, tegelijk met de begroting 2021-2024. Dan komt politiek Lopik daadwerkelijk voor de grote keuzes te staan.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }