Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Waterpret in Ons Polderbad.
• Waterpret in Ons Polderbad. (Archieffoto: wijntjesfotografie.nl)

Politiek Krimpenerwaard wil waarnemer in Stolwijks zwembadconflict

  •   keer gelezen

STOLWIJK • Politiek Krimpenerwaard wil dat het college van B&W de vinger aan de pols houdt in het conflict tussen de stichting Vlister Openluchtbaden (VOB) en (Stolwijkse) zwemmers. Dat burgemeester en wethouders de aanbeveling om een waarnemer aan te stellen aan de kant schuiven, stuit op onbegrip.


“Een zwembadbestuur dat kans ziet ruzie te maken met én een zwemvereniging (ZPS) én 1.200 mensen (ondertekenaars van een petitie tegen het VOB-bestuur, red.) lijkt niet in staat om samen te werken dan wel te verbinden”, oordeelde Willem Schoof (VGBK) tijdens de dinsdagavond (online) gehouden commissievergadering. “Wij vragen het college dan ook om het besluit geen waarnemer aan te stellen te heroverwegen. Daarnaast maken we ons zorgen over de ontwikkeling om zwembad De Loete om te vormen tot natuurbad. Is de gezondheid wel gebaat bij een zwembad dat geen gebruik kan maken van chloor om te zuiveren?" 

Donkere wolken
Jan Dekker (CDA) zei te hopen dat de lucht geklaard is tussen het VOB-bestuur en zwembadgebruikers, maar signaleerde hier en daar ‘de nodige donkere wolken’. Dat gevoel werd extra versterkt door een inspreker uit Stolwijk, die meldde dat het conflict nog niet uit de wereld was. Namens hoeveel medestanders hij sprak, was onduidelijk.

Dekker kondigde aan met een eventuele motie in een toekomstig raadsdebat het college op te dragen extra toezicht te houden op de ontwikkelingen in Ons Polderbad. Ook Heleen Vogel (VVD) en Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) drongen aan op nauwer toezicht. “Het zou het college sieren het advies van de verkenner over te nemen”, sprak laatstgenoemde.

Natuurbad
Die verkenner –Dick Stoppelenburg- werd eerder dit jaar, naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad, aangesteld om te proberen de rust te herstellen in Ons Polderbad.

Stolwijkse zwembadgebruikers vrezen dat de wens van het VOB-bestuur om van De Loete een natuurgezuiverd bad te maken ten koste gaat van het Stolwijkse zwembad. Met de omvorming zijn forse investeringen gemoeid. Daarnaast was er onvrede onder werknemers en stonden zwem- en waterpoloclub ZPS en het VOB-bestuur lijnrecht tegenover elkaar.

Stoppelenburg had de afgelopen maanden nauw contact met ‘alle betrokkenen’ en bracht dinsdag verslag uit. 

Bedrijfsmatig gezien was hij tevreden: “Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het voortbestaan van Ons Polderbad in het geding is. De constructie van twee zwembaden onder één bestuur lijkt voor de explotatie alleen maar voordelen op te leveren. Het geschil met ZPS is inmiddels opgelost en vrijwilligers hebben aangegeven achter het bestuur te staan. Werknemers zijn het niet altijd eens om hen in beide baden te laten werken, maar die keuze is gemaakt vanuit kostenbesparing en een flexibele inzet van personeel.”

Wantrouwen
Hij signaleerde wel dat het wantrouwen onder Stolwijkse zwemmers richting het zwembadbestuur blijft en adviseerde de VOB dan ook het bestuur uit te breiden met een extra bestuurslid, die gedragen wordt door de Stolkse gemeenschap. Inmiddels heeft de VOB een vacature opengesteld.

Stoppelenburg pleitte verder voor het aanstellen van een waarnemer om als gemeentebestuur nauw betrokken te blijven bij de gang van zaken en een nieuw conflict te vermijden. Die aanbeveling volgt B&W niet op. 

Wethouder Lanvinja Sleeuwenhoek hierover: “Jaarlijks voeren we al -minimaal- twee bestuurlijke overleggen met de VOB. We voldoen hiermee aan het noodzakelijke toezicht dat we als subsidieverstrekker op een gesubsidieerde instelling behoren te houden. Daarnaast hebben ook onze ambtenaren regelmatig contact met het VOB-bestuur. Dat achten we voldoende.”

Vergunning
De wethouder voegde er aan dat toe dat de vergunningaanvraag van het VOB-bestuur voor het creëren van een natuurgezuiverd bad in Haastrecht inmiddels binnen is.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten