Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Fietspad dat het waterschap beheert in Krimpen aan den IJssel.
• Fietspad dat het waterschap beheert in Krimpen aan den IJssel. (Foto: Floris Bakker)

Krimpen wil beheer waterschapswegen wel overnemen

  •   keer gelezen

REGIO • Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil af van het wegenbeheer in de Krimpenerwaard. Anthon Timm, verkeerswethouder in Krimpen aan den IJssel, ziet een overdracht wel zitten.


Krimpenaren betalen namelijk aanzienlijk minder als de gemeente de wegen zelf gaat onderhouden. Dat onderhoud kost het waterschap jaarlijks zo'n 3 miljoen euro, geld dat inwoners van beide gemeenten via allerlei heffingen ophoesten. "Krimpenaren dragen met elkaar zo'n 1 miljoen euro bij, inwoners van Krimpenerwaard betalen 2 miljoen euro", rekent Timm voor. "Van de 166 kilometer aan wegen die het waterschap beheert, ligt 160 kilometer in Krimpenerwaard. Op het grondgebied van Krimpen aan den IJssel gaat het om slechts 6 kilometer. Wij Krimpenaren betalen dus stevig mee aan het onderhoud van wegen in onze buurgemeente. Dat vind ik oneerlijk."

Timm wil de rol van wegbeheerder dan ook zo snel mogelijk overnemen van het hoogheemraadschap. "Het scheelt onze inwoners jaarlijks tientallen euro's als we het zelf oppakken. En bedenk wel dat zij nu al veel betalen: voor het onderhoud aan de N210, de aanbrug van de Algerabrug én de renovatie van de grote kruising. Ik ben sowieso wel een voorstander om de investeringen in en het onderhoud van de gehele Algeracorridor eens tegen het licht te houden, om samen met alle betrokkenen de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard te waarborgen en verbeteren."

Hogere lasten
In tegenstelling tot Krimpen aan den IJssel voelt Krimpenerwaard er weinig voor om het wegenbeheer over te nemen. De gemeente is bang voor de financiële consequenties. Een overdracht zou leiden tot hogere lasten voor inwoners. Timm bestrijdt dat. "Na de overdracht betaalt Krimpenerwaard niet meer dan dat ze nu doet. Gemeenten zijn, in tegenstelling tot het waterschap, niet btw-plichtig. Daarnaast rekent het hoogheemraadschap hoge overheadkosten. Als je alles doorrekent, is Krimpenerwaard na de overdracht nauwelijks meer kwijt."

Oud-verkeersminister Carla Peijs adviseerde het waterschap eerder al de wegen af te stoten, omdat het geen kerntaak is. Timm: "Door de klimaatverandering moet alle aandacht en energie worden gestoken in het beschermen van de regio tegen natte voeten, het regelen van de waterstand en het zuiveren van water."

Begrip
In een reactie laat woordvoerder Marianne Klip weten dat de gemeente Krimpenerwaard begrip heeft voor het standpunt van Krimpen aan den IJssel. "Voor deze gemeente gaat het om een beperkt aantal kilometer weg - voornamelijk fietspad - en een verlichting van de lasten. Voor Krimpenerwaard gaat het juist om veel meer kilometers buitenwegen. Een eventuele overdracht van deze 'waterschapswegen' zou bijna een verdubbeling van het wegenareaal zijn."

Risico's
Een overdracht zou volgens Klip grote gevolgen hebben voor inwoners en bedrijven in Krimpenerwaard: financieel, juridisch en organisatorisch. "In alle opzichten is deze overdracht, zonder compensatie of vrijwaring van de risico's, nadelig voor onze gemeente."

Ze wijst op de financiën en de verschuiving van lasten. Zo verschilt de invorderingssystematiek van het waterschap met die van de gemeente. Tevens loopt Krimpenerwaard risico vanwege de slappe bodem, de milieuwetgeving en de aansprakelijkheid. "Kortom: er zitten veel haken en ogen aan. Het onderzoek naar de gevolgen van zo'n overdracht is wat ons betreft beëindigd. Dat laat onverlet dat we met elkaar in gesprek blijven. Mocht het waterschap met een werkend perspectief komen, dan zullen we dat zeker serieus bekijken."

Floris Bakker

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier