Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: 123RF

Welzijnsorganisaties Krimpenerwaard gaan voor fusie

  •   337 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De drie welzijnsstichtingen in de Krimpenerwaard zetten in op een fusie. Die zou in 2021 gestalte moeten krijgen.

SWOS (Schoonhoven), SWOK (Bergambacht) en SWON (Lekkerkerk) geven in een intentieverklaring aan dat het welzijnsbeleid gebaat is bij krachtenbundeling. Zij wijzen op een rapport van Radar Advies, waarin wordt gepleit voor een intensievere samenwerking, meer efficiency, kortere lijnen en besparingen op overheadkosten. 'De huidige schaalgrootte is onvoldoende om in te spelen op alle lopende ontwikkelingen', aldus Radar.

Onvermijdelijk
Volgens Wim Vonk, secretaris van de SWOS, hebben de welzijnsstichtingen zich na inzage van het rapport beraden op hun toekomst en is een fusie onvermijdelijk.

Daar zet hij in een brief aan wethouder Lavinja Sleeuwenhoek overigens wel kanttekeningen bij: 'Een fusie is een ingrijpend proces. Het komt op een moment dat de welzijnsstichtingen de handen vol hebben aan de vele taken die de overheid heeft overgeheveld naar de gemeenten. Het stof is nog niet neergedaald of er wacht ons een tweede mega-operatie. Dit heeft gevolgen voor een ieder die raakvlak heeft met welzijnsorganisaties: inwoners, personeel, gemeente en organisaties waarmee we samenwerken."

De welzijnsorganisaties verzoeken de gemeente om zorgvuldigheid bij de uitwerking en een duidelijke taakomschrijving, waarbij rekening wordt gehouden met landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen. 'Er moeten keuzes worden gemaakt over de positie en de reikwijdte van de activiteiten. De uitkomst hiervan moet het uitgangspunt zijn voor de gefuseerde organisatie'.

Namens de drie besturen stelt Vonk dat hij de aanbevelingen van Radar Advies onderschrijft, maar zich distantieert van de financiële cijfers in het rapport. "De gebruikte gegevens voor doorberekening van de diverse toekomstscenario's zijn onjuist. Dat zien we als een ernstige omissie."

Knelpunten
In het rapport meldt Radar dat eerst diverse knelpunten moeten worden opgelost om van een soepele samenwerking tussen gemeente en welzijnsstichtingen te kunnen spreken.

Volgens onderzoeker Yvonne Roolaart is er bij de gemeente een gebrek aan visie op welzijn. Daarnaast is er onvoldoende regie en verloopt de communicatie matig. Ze spreekt haar waardering uit voor de inzet van de welzijnsstichtingen, die 'onverminderd maximaal hebben bijgedragen aan het welzijn en welbevinden van de inwoners'. Door de druk op de ketel kwamen de stichtingen er niet aan toe om prioriteiten te stellen.

Oranjeplaats
Als mogelijk onderkomen van de nieuwe organisatie komt het gebouw van de SWOS aan de Oranjeplaats in Schoonhoven in aanmerking. Het pand wordt gehuurd van QuaWonen. De huisvestingslasten bedragen 123.000 euro per jaar. Op vroegtijdig opzeggen is voor de komende jaren een clausule van toepassing die door de gemeente en QuaWonen is afgesproken. In geval van verplaatsing van de activiteiten in 2021 is een afkoopregeling van 250.000 euro van kracht.

Wethouder Sleeuwenhoek stelt in een voorstel aan de raad om de bevindingen in het rapport te gebruiken om 'een en ander in de toekomst beter te doen met elkaar'.

De fusie wordt op 18 februari in de commissie samenleving besproken.

Pieter van der Laan

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }