Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Impressietekening van hoe het muziekgebouw van Crescendo op het MOB-complex er uit had moeten zien.
• Impressietekening van hoe het muziekgebouw van Crescendo op het MOB-complex er uit had moeten zien.

Streep door muziekgebouw Crescendo op MOB-complex Lopik

  •   1519 keer gelezen

LOPIK • Crescendo kan een streep zetten door het beoogde nieuwe muziekgebouw op het voormalige MOB-complex in Lopik. De gemeente doet het terrein, inclusief de loods die Crescendo wil ombouwen, in de verkoop.

Voorzitter Jan Timmer zegt verbouwereerd te zijn door de mededeling van het gemeentebestuur. "Per brief werd ons meegedeeld dat de huisvesting op het MOB-complex van de baan is en dat de gemeente geen enkele verplichting meer heeft met betrekking tot mogelijke alternatieven. Dat is wel erg kort door de bocht."

Munitieloods
Crescendo liet in 2016 haar oog vallen op een oude munitieloods op het voormalige defensieterrein in Lopik, grenzend aan de Oudeslootseweg. De muziekvereniging was al op het MOB-complex te vinden, maar dan in een gehuurde loods. Daar moest het uit, omdat de eigenaar –Pouw BV- er een andere bestemming voor had.

De nieuw aan te kopen loods zou, na jarenlange omzwervingen in verschillende onderkomens, eindelijk het langverwachte éigen clubgebouw moeten worden. 2018 was een mooi opleveringsjaar, want in 2019 vierde de Lopikse muziekvereniging immers het 115-jarig bestaan. 

Het bleef echter bij plannen alleen, want inmiddels huist Crescendo sinds een jaar in een leegstaand schoolgebouw, aan de Akker in Lopik.

Kip en ei
Een logische vraag is: wat ging er fout? Het lijkt een kip-en-het-ei verhaal. Jan Timmer: "De gemeente heeft jarenlang beloofd riolering en nutsleidingen aan te leggen bij de loods op het MOB-complex. Dat is nooit gebeurd, terwijl het wel is vastgelegd in de koopovereenkomst. Ondertussen had het voor ons weinig zin om te beginnen met de renovatie. Daarnaast zouden we 30.000 euro krijgen als bijdrage voor de verbouwing, maar die hebben we nooit ontvangen."

De Crescendo-voorzitter beaamt dat het koopcontract weliswaar was ondertekend, maar dat de koopsom nooit op tafel is gekomen. "In totaal was een bedrag van 46.500 euro nodig. We hebben obligaties uitgegeven aan belangstellenden, maar bovenal wilden we in het aankoopbedrag voorzien door fondsen te werven. Dat is helaas maar ten dele gelukt. In gesprekken liet de gemeente weten dat het geen probleem was dat de betaling vertraging opliep en dat alvast met de riolering zou worden begonnen. Dat moet nog gebeuren."

Tekentafel
Ondertussen kwam het plan nooit verder dan de tekentafel. En ook een uitgeklede optie, om het pand alleen inwendig te verbouwen, haalde het niet. De gemeente trok er onlangs zijn handen van af, waardoor Crescendo terug bij af is.

"Toch zal dat niet zo makkelijk gaan", verzekert Timmer. "We hebben ondertussen immers wel kosten gemaakt, die we zullen verhalen op de gemeente. Daarnaast zijn we, los van ons tijdelijke onderkomen, nog steeds dakloos."

Dorpshuis De Schouw zou een logisch onderkomen kunnen zijn, maar wel eentje met de nodige haken en ogen, volgens Timmer: "We zoeken een gebouw met een les-, repetitie- én opslagruimte. Ik weet niet of het dorpshuis daarin kan voorzien. Als het even kan moeten we er dagelijks terecht kunnen, met liefst een eigen ingang. Dat zal ons de nodige huur gaan kosten, terwijl een eigen gebouw op de langere termijn goedkoper is."

En dus blijft de wens van een eigen muziekgebouw overeind. De voorzitter geeft ten slotte een voorzet: "Als de gemeente ons een stuk grond schenkt, bijvoorbeeld naast de beachvolleybalclub, aan de Rolafweg Zuid, dan zorgen wij voor het gebouw. Dat stuk hadden we jaren geleden al op het oog, nog voordat de beachvolleybalclub er zat. Let wel, wij hebben de grond van de munitieloods voor 25 jaar gepacht. Dat willen we dan wel uitruilen. We hebben hierover een brief gestuurd naar de Lopikse politie partijen."

Reactie gemeente
Wethouder Johan van Everdingen bestrijdt dat de gemeente 'zomaar' de stekker uit het plan getrokken heeft. "In onze overeenkomst met Crescendo stond, dat de muziekvereniging tot 1 juni 2017 de tijd had om de koop van de munitieloods definitief te maken. Die einddatum is ruimschoots overschreden. Daarmee kan Crescendo geen aanspraak meer maken op de munitieloods of welk ander gebouw op het MOB-terrein dan ook."

Met betrekking tot de riolering: "Het is waar dat de gemeente zorg zou dragen voor de aanleg van de riolering en gas/water/licht, maar wel nadat Crescendo de koopsom had betaald. Dat is nooit gebeurd. Datzelfde geldt voor de 30.000 euro aan verbouwingskosten. Zolang het gebouw niet van Crescendo is, wordt dat geld niet overgemaakt."

Vervolgens: "Na jarenlange plannenmakerij moeten we verder. Het terrein zou al worden verkocht, maar dan exclusief de loods die Crescendo op het oog had. Dat wordt nu inclusief. Vervelend, maar persoonlijk zie ik de muziekvereniging ook liever in het dorp dan op een groot complex buiten de kern. Dat lijkt me vooral gezien de jonge leden een prettige gedachte."

Volgens Van Everdingen zijn er diverse alternatieven aangeboden. "Maar aan ieder gebouw mankeerde wel iets, volgens Crescendo. Neemt niet weg dat de gemeente wil blijven meedenken om uit de patstelling te komen. We hopen daarbij op een constructieve opstelling van Crescendo en gaan in principe uit van medegebruik van een bestaand gebouw. Overigens hoeft de muziekvereniging voorlopig niet uit het bestaande onderkomen, dus hebben we nog even de tijd."

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }