Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Waterbergingsgebied De Hooge Boezem.
• Waterbergingsgebied De Hooge Boezem. (Foto: Floris Bakker)

Waterschap test waterbergingslocatie

  •   keer gelezen

HAASTRECHT • De polder Hooge Boezem bij Haastrecht wordt maandag 3 februari getest als piekwaterbergingsgebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat dan vanaf 12.00 uur, binnen een periode van 48 uur, gecontroleerd 78.000 m3 water binnen.


Op zaterdag 1 februari pompt Boezemmolen nr. 6 aan de Vlist al water in de berging. Dat gebeurt door vrijwilligers van Het Zuid-Hollands Landschap.

Het waterbergingsgebied is aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) maximaal 78.000m3 water te kunnen bergen in drie deelgebieden. De berging is in 2014 aangelegd en getest. Daarna is er nog geen aanleiding geweest om de berging in te zetten.

Nu de locatie een aantal jaren niet is gebruikt, wil het waterschap beoordelen wat de onderhoudsstaat is van de waterkeringen rondom de berging. Ook wordt gekeken of de drie deelgebieden volstromen en of alle aangebrachte waterschapskunstwerken, zoals stuwen en inlaten, naar behoren werken.

Het waterschap start op maandag 3 februari om 12.00 uur met het opendraaien van de calamiteitenduiker die in het zuidelijk deel van het gebied ligt. Deze staat in verbinding met het riviertje de Vlist. Vanaf dat moment stroomt de polder de Hooge Boezem vol met water.

Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht laat dan automatisch meer water uit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Vlist in. Op zowel de Vlist als de GHIJ IJssel leidt dit tot hogere stroomsnelheden.

Als veiligheidsmaatregel brengt het waterschap ter hoogte van de ingang van de calamiteitenduiker, in de Vlist, boeien aan. Ook op deze locatie worden, met name tijdens de eerste uren van de test, hogere stroomsnelheden verwacht.

Naar verwachting duurt de test circa 48 uur. Indien noodzakelijk worden er aanpassingen dan wel herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Als de maximale opslagcapaciteit van de polder is bereikt, wordt het water gecontroleerd afgelaten en teruggepompt naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit gebeurt via gemaal De Keulevaart.

Aan het eind van de test zal het waterschap het functioneren van de waterberging evalueren.

Gemaal open
Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht opent de eerste zondag van februari tussen 13.00 en 16.00 uur zijn deuren. Aanleiding is bovengenoemde test van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om opnieuw de polder Hooge Boezem naast de Boezemmolen als piekwaterbergingsgebied te testen.

"Maar voor het Haastrechtse gemaal is er een extra aanleiding om deze zondag in het winterseizoen open te gaan", weet Lyanne de Laat. "Het sluit hiermee namelijk ook aan op de campagne #hohohoogwater van de waterschappen in Nederland, die van 25 januari t/m 4 februari plaatsvindt. In 1995 was er voor het laatst op grote schaal hoogwater in Nederland. In de expositie 'Dijken, onze veiligheid' zien bezoekers hier van alles over. De rondleiders vertellen daarbij ook over de vele dijkversterkingswerken die de afgelopen jaren aan de Lek en de Hollandsche IJssel zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd gaan worden."

Ook is het in het eerste weekend van februari 67 jaar na de watersnoodramp van 1953.

Lyanne de Laat: "Een exemplaar van de Telegraaf, die hierover berichtte, wordt getoond en enkele vrijwilligers vertellen op 2 februari uit eigen ervaring hoe zij als jonge jongens deze ramp in de Krimpenerwaard beleefd hebben. Omdat het gemaal dit jaar zijn 25-jarig bestaan als museum viert, is de toegang gratis."

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten