Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Raad Krimpenerwaard: 'Stop met lozen PFAS'

  •   489 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De gemeenteraad van Krimpenerwaard wil een stop op het lozen van PFAS. Op initiatief van de VVD-fractie is een brief opgesteld, die wordt verstuurd naar twee betrokken Ministeries, Rijkswaterstaat en Gedeputeerde Staten.

De brief wordt door alle fracties, behalve Waard18, dat de inhoud wel ondersteunt maar geen handtekening zet, ondertekend.

Gevoelig
PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen, die in verschillende producten gebruikt worden en die -ongewenst- in het milieu terechtkomen. Over de gevolgen daarvan bestaat onduidelijkheid.

'Zolang toxicologen grote zorgen hebben over de effecten van deze stoffen op de volksgezondheid moet voorkomen worden dat deze in het drinkwater terechtkomen', vinden de opstellers van de brief. 'Giflozingen, slootdempingen met bodemvreemd materiaal en alles wat daarmee te maken heeft, ligt in onze mooie Waard extra gevoelig vanwege de gebeurtenissen in het verleden in Lekkerkerk en Gouderak'.

Met de oproep spreekt de raad zich uit tegen het beleid dat Rijkswaterstaat en de provincie tot dusverre voeren: 'Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de rijkswateren en daarmee verantwoordelijk voor de directe lozingen. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de indirecte lozingen en voor bijvoorbeeld de omgevingsvergunning van Chemours. (..) Er vindt geen handhaving op illegale lozing plaats, maar lozingen worden gelegaliseerd om vervolgens jaarlijks te beoordelen of een vergunning moet worden bijgesteld. Ondertussen is de watervoorziening in de Krimpenerwaard het kind van de rekening.'

De vergunningen aan bedrijven die PFAS mogen lozen moeten wat politiek Krimpenerwaard betreft met onmiddellijke ingang worden ingetrokken totdat kan worden aangetoond dat deze stoffen op verantwoorde wijze kunnen worden verwerkt.

Het betreft het in Dordecht gevestigde bedrijf Chemours, dat de chemische stof GenX (onderdeel van de PFAS-groep) grootschalig bleek te lozen, en het afvalverwerkende bedrijf Korenet (Groot-Ammers), dat een vergunning aanvroeg voor een zogenaamde indirecte lozing van GenX en PFOA (beide onderdeel van de PFAS-groep).

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }