Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Waterberging in de Eendrachtspolder (Rotterdam).
• Waterberging in de Eendrachtspolder (Rotterdam). (Foto: Merijn S0)

Stijging waterschapsbelasting vanwege hogere kosten

  •   231 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De waterschapsbelasting in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stijgt volgend jaar.

Een gezin met een huurwoning is in 2020 gemiddeld 278 euro aan waterschapslasten kwijt. Een gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 220.000 euro) betaalt volgend jaar gemiddeld 358 euro aan waterschapsbelasting. Dit is een stijging van gemiddeld 8 euro per huishouden.

Klimaatverandering
Dagelijks bestuurder Jos Verdoold, portefeuillehouder financiën: "De klimaatverandering vraagt extra investeringen om de gevolgen van zowel lange droogte als zware piekbuien op te vangen. Het college investeert hier de komende vijf jaar jaarlijks 1 miljoen euro extra in."

Uit de eerste begroting waar het nieuwe coalitieakkoord in verwerkt is, is af te leiden dat de kosten in 2020 met 2,7 miljoen euro stijgen op een begroting van ruim 97,9 miljoen euro. Het begrotingstekort komt uit op 5,3 miljoen euro. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserves van de meerjarenraming.

Het hoogheemraadschap houdt rekening met een forse kostenstijging door een hoger tarief voor afvalwaterzuivering van een naastgelegen waterschap. Dit buurwaterschap reinigt het afvalwater uit een deel van het waterschapsgebied.

Ook de cao-ontwikkeling voor het personeel is een van de oorzaken van de hogere lasten van 1,3 miljoen. "Op beide gevallen heeft het waterschapsbestuur zelf geen invloed, maar de kosten stijgen er wel door. Vorig jaar konden we tarieven verlagen, maar nu ontkomen we niet aan een tariefstijging", aldus waterschapsbestuurder Jos Verdoold.

Dijkversterking
Het hoogheemraadschap werkt aan dijkversterking langs de Hollandsche IJssel. Verdoold: "We stellen nieuwe peilbesluiten op voor de Krimpenerwaard, Zuidplaspolder en Rotterdam-Centrum. Daarnaast werken we samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en de betrokken eigenaren aan oplossingen tegen bodemdaling in het restveengebied van de Zuidplaspolder. In 2020 blijven we werken aan de waterveiligheid en de waterkwaliteit. We gaan door met de uitvoering van het project Emissieloze kas voor de glastuinbouw. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een zoetwaterfabriek op de afvalwaterzuivering Kortenoord. Deze zou tijdens droge zomers goed van pas komen."

In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2020 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft er woensdag mee ingestemd. 

Op de website van het hoogheemraadschap zijn de begroting en de tarieven digitaal te zien via de link http://www.hhsk.nl/begroting

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }