Vuurwerkbesluit Krimpenerwaard blijft uit

  •   382 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Door de weifelende houding van het kabinet kan de gemeente Krimpenerwaard voor 1 januari 2020 geen weloverwogen besluit nemen over een eventuele vuurwerkvrije jaarwisseling.

Dat stelt het college in antwoord op een verzoek van vier politieke partijen. SGP, ChristenUnie, D66 en Waard 18 deden met een gezamenlijke motie een oproep om met een plan van aanpak te komen voor het realiseren van een vuurwerkvrije gemeente. Dat gaat niet lukken. "Omdat het officiële besluit van de regering lang op zich laat wachten, is er geen mogelijkheid om uitgebreid onderzoek te doen naar draagvlak onder inwoners", stelt het college bij de presentatie van het rapport. "Een totaalverbod op consumentenvuurwerk is niet aan de orde. Het kabinet wil de traditie van de jaarwisseling zoveel mogelijk behouden. Wel wordt een landelijk voorstel voorbereid om zwaar vuurwerk, zoals singleshots en knalstrengen, te verbieden voor consumenten."

Kerken
De gemeente Krimpenerwaard volstaat met het aanwijzen van enkele vuurwerkvrije zones rond kerken en instellingen. Het onderzoek richtte zich met name op het beperken van de negatieve effecten van vuurwerk. Deze hadden betrekking op overlast voor de omgeving, veiligheid, schade aan gemeentelijke eigendommen en vervuiling van het milieu. "Het blijkt dat de vuurwerkvrije zones goed werken." Daarom heeft het college besloten het gebruik van deze zones ook dit jaar te stimuleren en indien mogelijk uit te breiden. Via diverse kanalen wordt opgeroepen locaties voor te dragen die in aanmerking komen om aangewezen te worden als vuurwerkvrije zone.

Pieter van der Laan

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }