Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Raad kritisch over voorstel verhuizing welzijnsorganisaties uit Gezondheidscentrum

  •   921 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Wethouder Arjan Neelemankreeg donderdagavond een duidelijke boodschap mee naar huis: kijk nog eens kritisch naar het plan om het Krimpens Sociaal Team, KrimpenWijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te verplaatsen naar het kantoor van de Rabobank.

Al direct aan het begin van het debat bleek dat onder veel fracties twijfel heerst over nut en noodzaak om te verhuizen uit het Gezondheidscentrum. Huisarts Paul van Homberg had als inspreker nog eens gewezen op de mogelijke consequenties voor het gebouw waar zorg wordt aangeboden door diverse eerstelijns zorgaanbieders. Zo komt 20 procent van het vloeroppervlakte leeg te staan en verwatert het contact tussen huisartsen en welzijnsorganisaties als die 1,2 kilometer verderop zitten.

"Laten we dit gewoon niet doen", verklaarde Saskia Bijl (Krimpens Belang). "We moeten niet kiezen voor het geld, maar voor goede zorg. Dus voor mensen die het verschil maken." Reinier Cornet (ChristenUnie) vindt het maar niks dat de gemeente als een soort vastgoedhandelaar probeert het (deels leegstaande) bankkantoor op te vullen. "De Rabobank is nog acht jaar huurder. Waarom zo'n haast? Laten we eerst eens een visie ontwikkelen." Hugo van der Wal (SGP) wees op het uniek concept van het Gezondheidscentrum: verschillende zorgdisciplines onder één dak. "Waarom zou je daar afstand van willen doen?"

Knelpunten
De VVD liet een heel ander geluid horen. Mark van der Meulen stelde dat medewerkers van de drie welzijnsorganisaties de voorgestelde verhuizing wel zien zitten. "Daar moeten we rekening mee houden in onze besluitvorming." Ook Larry Köster (D66) stond niet bij voorbaat afwijzend tegenover het voorstel. De drie partijen zouden namelijk kampen met ruimtegebrek. Bovendien zijn er knelpunten, zoals een slecht functionerend klimaatsysteem en ontoereikende geluidsisolatie.

Coen Derickx (PvdA) hoorde 'geen enkel goed argument' om in te stemmen met een verhuizing. "Financieel en fysiek zijn er geen problemen. En die huisvestingsperikelen kunnen worden opgelost. Dat heeft het bestuur van het Gezondheidscentrum ook aangegeven. Het is dus gewoon een slecht voorstel." Jeffrey van der Elst (Leefbaar Krimpen) wees erop dat de gemeente flink kan besparen op huurkosten aangezien het kantoor van de Rabobank gemeentelijk vastgoed is, "maar als je die 20 procent aan ruimte in het Gezondheidscentrum moeilijk kan vullen, moet je je afvragen of je dit wel wil doen."

Wethouder Kirsten Jaarsma had moeite om aan te geven waarom een verhuizing - vanuit zorgperspectief - een slim idee zou zijn. Meermaals verwees zij naar collega Neeleman, omdat het toch echt om een huisvestingsprobleem zou gaan. Saskia Bijl ergerde zich aan de houding van Jaarsma. "U bent de wethouder van zorg. De hele publieke tribune zit vol met hulpverleners die zich zorgen maken. Neemt u hun zorgen wel serieus?" Jaarsma zei dat ze hun zorgen 'zeer serieus' neemt. "Tegelijkertijd betwist ik de suggestie dat de samenwerking tussen huisartsen en welzijnsorganisaties minder zal zijn als ze op een kleine afstand van elkaar zitten."

Zoektocht
Arjan Neeleman verklaarde dat het voorstel er niet ligt om een probleem van de Rabobank op te lossen. "De welzijnsorganisaties kampen met ruimtegebrek. Om die reden zijn we in gesprek gegaan met het bestuur van het Gezondheidscentrum. Dat gaf aan dat er binnen het gebouw geen ruimtes beschikbaar zijn. Daarop zijn we een zoektocht gestart naar een mogelijke oplossing. Het is echter niet zo dat we nu al een definitief besluit nemen om te verhuizen."

Die laatste uitspraak zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen. "U vraagt toch echt om instemming voor een verplaatsing van de organisaties naar het kantoor van de Rabobank", wees Gerrit Jan Miedema (CDA) naar het voorstel. "Wat is het nou?" Na een korte schorsing besloot de raad om het voorstel terug te geven aan het college, met de boodschap om er nog eens goed naar te kijken.

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }