Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Impressietekening van de uitbreiding.
• Impressietekening van de uitbreiding.

Vijf nieuwe lokalen op De Vogelweide

  •   653 keer gelezen

SCHOONHOVEN • Met de bouw van vijf nieuwe lokalen bij de entree van de locatie De Vogelweide hoopt de gemeente Krimpenerwaard het ruimtetekort van de Ichthus en Koningin Emmaschool op te lossen.

Daarvoor heeft de raad een krediet van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De vergunning ligt de komende tijd ter inzage. De bouw zal in het gunstigste geval in januari 2020 kunnen beginnen en in april 2020 worden afgerond. Omwonenden zijn boos dat hun voorstel tot aanpassingen niet wordt gehonoreerd. Bovendien zijn ze van mening dat wethouder Ria Boere hen 'arrogant' te woord heeft gestaan tijdens de laatste informatieavond. Ze hebben dat inmiddels aangekaart bij het college en een officiële klacht ingediend tegen Boere. Pro Krimpenerwaard neemt het voor hun op en heeft vragen gesteld over de gang van zaken.

De multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk Thiendenland II werd in het voorjaar van 2015 geopend en was al snel te krap door de forse toeloop van nieuwe leerlingen. Op dit moment is de nood al hoog. Een speellokaal en de buurtkamer worden permanent voor huisvesting van groepen gebruikt. De gemeente Krimpenerwaard geeft toe dat de beleidsbepalers zich enigszins hebben verkeken op de snelle groei van de nieuwbouwwijk Thiendenland II. Daarbij heeft de gemeente de wettelijke plicht om adequate onderwijsvoorzieningen te bieden. Na overleg met beide schoolbesturen heeft de gemeente voorgesteld om een permanent gebouw aan de rand van het schoolplein te plaatsen.

Failliet
Het ontwerp had nog wel wat voeten in de aarde, omdat het architectenbureau dat De Vogelweide ontwierp inmiddels failliet was. Niettemin is met hulp van een oud-werknemer een schets gemaakt waarin iedereen zich kon vinden. Het gebouw zou in de toekomst eventueel een andere bestemming kunnen krijgen als de scholen met krimp te maken krijgen. Volgens omwonenden is er niet geluisterd naar hun inbreng. Volgens hen is er niets gedaan met bedenkingen over privacy, geluidsoverlast en vrees voor een permanent gebouw. Boere wijst alle aantijgingen over haar beantwoording van de hand. "Je kan het niet iedereen naar zin maken. Informatie verstrekken en inspraak noteren zijn twee totaal verschillende zaken. Een groot gedeelte van het ontwerp staat vast. De scholen moeten over lokalen kunnen beschikken. Dat schrijft de wet ons voor. Ik ben in het gebouw geweest en het krioelde van de kleine kinderen. Daar kan ik niet aan voorbij. Omwonenden hebben diverse vragen gesteld en krijgen netjes antwoord, maar we kunnen hun wensen niet inwilligen."

Het gemeentebestuur gaat niet in op de gebeurtenissen tijdens de informatieavond. "De klacht van omwonenden wordt volgens protocol afgehandeld", aldus het college in een schriftelijke verklaring.


 

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }