Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

'Met zwanen kun je toeristen naar de Krimpenerwaard trekken'

  •   552 keer gelezen

REGIO • 'Krimpenerwaard is een bolwerk van broedende knobbelzwanen. Hiermee kun je toeristen aantrekken. Benader het positief in plaats van negatief.'

Waar bureau Bui-TeGewoon na onderzoek concludeert dat beheersmaatregelen nodig blijven om de populatie knobbelzwanen in de Krimpenerwaard in toom te houden, zet Pro Krimpenerwaard daar vraagtekens bij. Fractievoorzitter Ad Struijs: "Nergens wordt in het rapport aandacht besteed aan dierenwelzijn. De onderbouwing is met name gestoeld op informatie van jagers en politie."

Schade
Struijs over de schade die zwanen aanrichten aan agrarische graslanden: "Die schade valt wel mee als je kijkt naar de cijfers. In de Krimpenerwaard is slechts een geringe schadeloosstelling geregistreerd. Het maximale bedrag is in 2017 5.000 euro, maar in 2015 en 2016 zelfs niets. En in andere jaren slechts 100 tot 200 euro."

Dat komt ook door een ingewikkeld declaratiesysteem, constateert Bui-TeGewoon in het rapport.

Struijs: "Maar dan moet je die regeling vereenvoudigen. Daarnaast hebben de boeren het aantasten van gras door zwanen ook aan zichzelf te wijten. De manier waarop agrarische graslandpercelen worden beheerd leidt tot grote eenvormige percelen met uitsluitend Engels raaigras. Dat is zeer eiwitrijk en daarmee aantrekkelijk voor zwanen en ganzen. Het is in wezen voor een groot deel een bedrijfsrisico, dat hoort bij deze vorm van grasteelt. Natuurlijk beheerd grasland is veel minder aantrekkelijk voor zwanen/ganzen."

Protocol
Pro Krimpenerwaard bepleit een duurzamer en diervriendelijker manier om de zwanenpopulatie in toom te houden. "Wij kiezen niet voor het vergassen van ganzen en afschot van zwanen. Volgens het rapport is de regelgeving voor nest-/ei-behandeling onvoldoende. Hiervoor moet een protocol worden opgesteld. Daar is Pro Krimpenerwaard het volledig mee eens."

Vervolgens: "Het rapport blijft in gebreke als het gaat om het handhavend optreden van provincie en politie. Faunabeheer is een provinciale taak. Het wordt uitbesteed aan Wildbeheer Eenheid Krimpenerwaard, ofwel de jagers. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde. Onlangs heeft Pro Krimpenerwaard weer brieven ontvangen waarin inwoners reppen over waargenomen dierenleed en het doden van zwanen op een nest. De burgemeester heeft bij herhaling op vragen van Pro Krimpenerwaard om handhavend op te treden geantwoord dat dit geen taak van de politie is en dat hij er ook geen mensen voor heeft."

Populatie
Volgens Struijs is de broedpopulatie van zwanen redelijk stabiel. "Het gemiddeld aantal kuikens neemt af, de gemiddelde legselgroote is stabiel. De broedpopulatie zou licht toenemen. Ik zie geen noodzaak voor het nemen van dieronvriendelijke maatregelen."

Pro Krimpenerwaard bepleit tenslotte dat een onafhankelijke instantie, in plaats van de jagers, de jaarlijkse zwanentelling gaat verzorgen.

Het rapport knobbelzwanen wordt in de raadscommissie van dinsdag 19 november behandeld.

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }