Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Boerderijen, zoals deze in Bergambacht, worden vereeuwigd.
• Boerderijen, zoals deze in Bergambacht, worden vereeuwigd.

2.200 boerderijen gaan op de foto

  •   398 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Vrijwilligers leggen de komende maanden boerderijen in de Krimpenerwaard vast. Dit gebeurt in het kader van het Project Digitalisering van de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden.

"Alle 2.200 boerderijen in het werkgebied worden op de foto gezet, voor het eerst of opnieuw", verklaart projectcoördinator Dick de Jong. "Het fotograferen vindt in eerste instantie vanaf de openbare weg plaats, maar het kan ook gebeuren dat de bewoners van een boerderij iemand aan de deur krijgen met de vraag om een foto te maken vanaf het erf. Het project waarbinnen dit gebeurt wordt financieel gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds voor Zuid-Holland."

Enkele tientallen vrijwilligers hebben volgens De Jong enthousiast gereageerd op een oproep om het werk uit te voeren. "Zij hebben zich bij de stichting aangemeld om met elkaar deze monsterklus te klaren. Inmiddels hebben zij een uitgebreide instructie gehad en zijn zij voorzien van documentatie om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zij kunnen desgevraagd een legitimatiebewijs tonen."

Verouderd
Het maken van foto's van de boerderijen en bijgebouwen is om meerdere redenen nodig: "De nu in de bestaande beeldbank opgenomen foto's zijn in een aantal gevallen verouderd. Boerderijen zien er nu anders uit en van de meeste bijgebouwen zijn helemaal geen foto's. Met name de nieuwere en vooral de ruilverkavelingsboerderijen zijn nog niet eerder gefotografeerd. Een aantal oudere boerderijen in de lintbebouwing zijn bij een vorige fotosessie niet aan bod gekomen, omdat er toen onvoldoende fotografen beschikbaar waren."

Het op de foto zetten van alle boerderijen is volgens De Jong belangrijk, omdat 'het boerenbestaan in de huidige samenleving steeds verder onder druk komt te staan': "Door ze te fotograferen ontstaat de mogelijkheid om ze onder de aandacht te brengen en ze in welke vorm en functie dan ook te behouden. Het zijn toch cultuurhistorische iconen."

Wie ook zijn steentje wil bijdragen door boerderijen op de foto te zetten, wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat: 06-53759618/secretariaat@boerderijenerf.nl.

Meer informatie: http://www.boerderijenerf.nl

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }