Foto: Janneke Boogaard

Krimpenerwaard op zoek naar woningbouwlocaties

  •   1682 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De gemeente Krimpenerwaard gaat in de elf kernen op zoek naar aanvullende bouwlocaties om aan de opdracht -voor 2030 tenminste 3.000 woningen bouwen- te kunnen voldoen. Kleinere huishoudens zetten meer druk op de ketel.

Omdat de gemeente niet zelf bouwt, dienen aannemers, ontwikkelaars en woningcorporaties te worden ingeschakeld. Van de beoogde 3.000 woningen zijn er sinds 2015 in drie jaar tijd exact 363 gerealiseerd. In de huidige bouwplannen zijn 782 huizen opgenomen.

Verdeelsleutel
Het concept van de notitie is uitvoerig besproken met externe partijen. Tijdens die bijeenkomst is met dertig vertegenwoordigers van woningcorporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, zorg- en welzijnsorganisaties gediscussieerd over verschillende thema's en doelgroepen.

De voorgestelde verdeelsleutel geeft aan dat Schoonhoven in aanmerking komt voor 651 nieuwe woningen. Daarna komen Lekkerkerk (346), Krimpen aan de Lek (331), Haastrecht (217) en Ouderkerk aan den IJssel (204). Bergambacht (108), Stolwijk (78), Gouderak (59), Berkenwoude (72) en Vlist (27) sluiten de rij.

De gemeente Krimpenerwaard moet snel aan de slag om de huidige nieuwbouwproductie van ruim 200 woningen per jaar te continueren. Volgens een landelijke prognose stijgt het aantal huishoudens en het aantal inwoners van de gemeente.

Krimpgemeente
In een toelichting stelt het college dat de Krimpenerwaard blijkbaar geen krimpgemeente is. 'Tot 2030 worden huishoudens kleiner. De huishoudensgrootte – het aantal personen per woning – daalt van gemiddeld 2,36 personen nu naar gemiddeld 2,28 in 2030. Er zijn daarom meer nieuwe woningen nodig om de verwachte groei van het aantal huishoudens én de daling van de gemiddelde huishoudensgrootte te kunnen opvangen. Om het huidige aantal inwoners in 2030 te kunnen huisvesten, zijn alleen al vanwege het kleiner worden van de huishoudens circa 850 woningen meer nodig. We bouwen dus niet om te groeien, maar we groeien en daarom moeten we bouwen', aldus het college in de notitie.

De voorkeur van het gemeentebestuur gaat uit naar locaties binnen de kernen. Onder bindende voorwaarden kan ook in het buitengebied worden gebouwd.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }