Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: 123RF.com - John McAllister

Provincie weigert ontheffing MooiMekkerland

  •   1182 keer gelezen

STOLWIJK • De provincie Zuid-Holland weigert een ontheffing te verlenen voor het legaliseren van de nieuwe geitenstal van MooiMekkerland aan de Koolwijkseweg in Stolwijk.

Ook het aantal geiten (2568) is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan en zal moeten worden teruggeschroefd naar 812.

In de brief aan het College verwerpt de provincie alle argumenten van de gemeente Krimpenerwaard, die bij het verzoek om legalisering waren opgesomd. 'Het perceel wordt omschreven als 'Agrarisch met waarden'. De gronden zijn bestemd voor graasdierbedrijven. Bij MooiMekkerland wordt geen weidegang toegepast. De bedrijfsvoering vindt in de gebouwen plaats.'

Ook over het begrip 'ruimtelijke kwaliteit' wordt verschillend gedacht. De gemeente Krimpenerwaard meent dat de ontwikkeling aansluit bij versterking van het agrarische karakter in het buitengebied. De provincie ziet juist geen bijzondere omstandigheden om daarvoor een ontheffing te verlenen. 'Het voorkomen van ontsierende opslag is een normale maatregel die niet afhankelijk behoort te zijn van medewerking aan uitbreiding van het bedrijf.'

De provincie wijst nog eens op de gevaren voor de gezondheid van omwonenden in een straal van 2 kilometer rond de melkgeitenhouderij. 'Omwonenden lopen een verhoogd risico op longontsteking.'

De gemeente Krimpenerwaard kan tegen de weigering van de ontheffing in beroep gaan bij de rechtbank Den Haag. "We bestuderen momenteel het inhoudelijke besluit en beraden ons over de te nemen vervolgstappen", meldt een woordvoerster.

MooiMekkerland-eigenaar Gerben Verhoef geeft geen commentaar.

Omwonende Jan Sanders spreekt van een 'terechte weigering van de omgevingsvergunning'.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }