Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: Aangeleverd

Krimpenerwaard: pilot tiny houses voor jongeren

  •   2024 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Om jongeren meer kans te geven om tegen lage kosten een woning te betrekken, gaat de gemeente Krimpenerwaard uitzoeken waar tiny houses (kleine woningen) kunnen worden geplaatst. Daarmee werd een voorstel van Ton van Dorp (ChristenUnie) tijdens de behandeling van de Kadernota aanvaard.

Van Dorp hoopte daarmee tegemoet te komen aan de wensen van inwoners van de kern Gouderak, maar wethouder Leon de Wit wilde alleen akkoord gaan als de indiener zijn voorstel 'breder zou trekken'. In plaats van in Gouderak zal de proef elders in de Krimpenerwaard worden gehouden.

De Wit heeft reeds twee locaties voor een serie tiny houses op het oog, maar wil het plan afstemmen met andere betrokkenen. "Het is nogal complex. We moeten goed kijken naar regelgeving, voorwaarden en bindende afspraken. Het is niet op korte termijn uitvoerbaar, maar de ontwikkeling van tiny houses is niet te stuiten. Bovendien juich ik het streven om onze jeugd huisvesting in de polder te bieden van harte toe."

Skaeve huse
De Wit zag vooralsnog geen mogelijkheden voor gemeentelijke financiering van starterswoningen, maar gaat op verzoek van PvdA, CDA en GBK er wel mee aan de slag. Hij gaf aan dat in 2018 in totaal 131 sociale huurwoningen zijn gebouwd en dat er nog eens zes koopwoningen voor 185.000 euro in Lekkerkerk zijn gerealiseerd. Lastiger is het onderwerp skaeve huse voor inwoners met gedragsproblemen die eigenlijk niet in een gewone woonwijk kunnen verblijven. "In het nieuwe locatie-onderzoek met de corporaties zal ik ook nagaan hoe groot het probleem feitelijk is", beloofde De Wit.

In tegenstelling tot voorgaande vergaderingen over financiën, plannen en voorstellen was de sfeer gemoedelijk. Aris Maat (PvdA) stelde met enige verbazing in zijn stem vast dat coalitie- en oppositiepartijen vaak op één lijn zaten. Mogelijk had dat te maken met het ontbreken van geld voor nieuw beleid en de afwezigheid van Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard), die vanwege vakantie ontbrak in het debat. Zijn vervanger Petra Klomp pakte het rustiger aan, ook al werden haar moties verworpen.

Jeugdzorg
Wie een kostbaar idee opperde, moest daarbij dekking vinden in de begroting. Dat deden vier partijen bij het voorstel om 500.000 euro apart te zetten voor toekomstige jeugdzorg.

De overheid bouwt de bijdrage af voor deze open eindregeling. Overschrijding zou de gemeente in problemen kunnen brengen. Het gedoteerde half miljoen is afkomstig uit het overschot van 1,2 miljoen. Daarvan wilde wethouder Boere aanvankelijk 1 miljoen overhevelen naar de gemeentelijke reserves, maar met deze aanpassing kon zij best leven.

Tot de amendementen, die door de meerderheid van de raad werden aanvaard, behoorden gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau (PvdA), onderzoek naar 'midden-huurwoningen' (VVD), incidentele subsidie voor cultuur (VVD, ChristenUnie, D66) en onderzoek naar een nachtbus (D66).

Het voorstel van Saskia van Rooy (Dierbaar Krimpenerwaard) om een structurele bijdrage voor Wetland Cats op te nemen in de begroting haalde het niet. Wel zal wethouder Bert Bening een subsidie van 1.248 euro overmaken naar de kattenopvang in Gouderak.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }