Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• De bewuste brug voor de Veerpoort, toen deze nog in gebruik was. Eén van de gewelven is vernield.
• De bewuste brug voor de Veerpoort, toen deze nog in gebruik was. Eén van de gewelven is vernield. (Foto: Historische Vereniging Schoonhoven)

Historische vereniging baalt van vernieling brug

  •   1393 keer gelezen

SCHOONHOVEN • Historische Vereniging Schoonhoven is 'met stomheid geslagen' over de (gedeeltelijke) beschadiging van een 17e-eeuwse brug bij de Veerpoort in Schoonhoven. Werkzaamheden aan de riolering zouden de oorzaak zijn.

"We hebben hier verschillende keren voor gewaarschuwd en dan gebeurt het toch. Het is om moedeloos van te worden", baalt Jeroen Patijn.

Afgedekt
De voorzitter van de historische vereniging was dinsdagavond poolshoogte gaan nemen toen hij een Facebookbericht onder ogen kreeg waarin melding werd gemaakt van de vernieling. "Ik kon het haast niet geloven en ben gelijk gaan kijken. Het bleek helaas waar te zijn. Het geheel was afgedekt alsof er niets was gebeurd."

De betreffende brug -circa 17e-eeuws, 'in de tras gemetseld'- was voor het oog niet zichtbaar. Hij bevond zich, vanaf de rivierzijde gezien, onder de rijweg voor de Veerpoort en verbond vroeger de binnenstad met het buitendijkse gebied. Patijn: "We hebben het er met de gemeente wel eens over gehad om het monument zichtbaar te maken dan wel de functie als brug in ere te herstellen, maar daar zaten allerlei haken en ogen aan. Ook met de projectleider is over de brug gesproken. Van onwetendheid kon geen sprake zijn."

Er wordt op dit moment druk gewerkt aan de herinrichting 'Buiten de Veerpoort'. Waarschijnlijk vanwege graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuw riool is de brug beschadigd. "De nieuwe rioolbuis had net als de oude gewoon onder de brug door gelegd kunnen worden", stelt Jeroen Patijn. "Van de vijf bogen is er nu één vernield. Dat had niet gehoeven."

Verdedigingsschans
De voorzitter baalt extra omdat het ook eerder -in november 2015- mis ging in het gebied Buiten de Veerpoort. Toen werden restanten van een oude verdedigingsschans aangetroffen, die vervolgens, tot onbegrip van de historische vereniging, werden verwijderd.  

"Er is toen beterschap beloofd. Om herhaling te voorkomen hebben we de gemeente verzocht het gebied tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Dat verzoek is ingewilligd, maar de uitvoering heeft vertraging opgelopen. We worden als historische vereniging te pas en te onpas bij allerlei dossiers om onze mening gevraagd, maar ik twijfel nu aan het nut ervan. Op het gemeentehuis is bijzonder weinig besef over hoe om te gaan met het kostbare erfgoed."

Jeroen Patijn heeft het voorval inmiddels via een brief onder de aandacht gebracht van politiek Krimpenerwaard. "We hopen op uitleg hoe dit heeft kunnen gebeuren. Let wel, de gemeente is in overtreding. De archeologiewet schrijft voor dat dergelijke destructieve maatregelen alleen zijn toegestaan na grondige documentatie en als het -redelijkerwijs- niet te behouden is. Daar is hier geen sprake van."

Reactie
De gemeente Krimpenerwaard laat in een reactie weten het incident te betreuren. 'De werkzaamheden aan de brug zijn stilgelegd. De gemeente laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de brug te herstellen. Hiervoor zal ook contact worden gezocht met de Historische Vereniging Schoonhoven'.

Voorafgaand aan de werkzaamheden was een omgevingsvergunning verleend. 'Door een archeologisch bureau was tevens conform de wettelijke regels een programma van eisen opgesteld waaraan moet worden voldaan bij bodemwerkzaamheden die dieper gaan dan 30 centimeter onder het maaiveld. Zo was er een archeoloog aanwezig om verstoring van historische waarden te voorkomen. Alle maatregelen hebben de beschadiging van één van de gemetselde bogen helaas niet kunnen voorkomen'.


 

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }