Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Twee miljoen euro voor aanpak Veerstoep Bergambacht

  •   keer gelezen

BERGAMBACHT • De gemeente Krimpenerwaard stelt een krediet van 2,1 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de Veerstoep in Bergambacht.

Daarbij hoort ook herinrichting van de directe omgeving om de verkeersveiligheid te vergroten en de infrastructuur te verbeteren. Ondernemers en andere belanghebbenden hebben hier sterk op aangedrongen.


De gemeente draait niet op voor het volledige budget van 2,1 miljoen euro. Als de gemeenteraad op 29 januari akkoord gaat met het collegevoorstel trekt Rijkswaterstaat z'n handen er vanaf en maakt deze instantie 880.000 euro over naar wethouder Ria Boere voor de uitvoering. Daarnaast is er mogelijk sprake van een veersubsidie van de Provincie (200.000 euro) en een incidentele bijdrage van 100.000 euro van de 'stakeholders'.

Als dat laatste niet lukt, past de gemeente dat bedrag zelf bij. Met deze ontwikkeling komt er een einde aan vier jaar plannen maken. In 2015 kwam Rijkswaterstaat met het besluit om een overnachtingshaven voor schepen aan te leggen ter hoogte van Bergambacht. Daarvoor was een verlenging van de veerstoep noodzakelijk en zouden er tijdens de werkzaamheden extra maatregelen moeten worden getroffen om de veerverbinding in stand te houden. Intussen had de gemeente tijdens inspectie vastgesteld dat de constructie in slechte staat verkeerde en niet meer aan de moderne eisen voldeed.

Een samenwerkingsovereenkomst bleef echter uit, omdat de herinrichting niet op applaus van de omgeving kon rekenen. In een brief aan het college van B en W stelden tien ondernemers en Leefbaar Bergstoep voor om de situatie bij de onoverzichtelijke kruising Veerweg-Lekdijk West te verbeteren, sluipverkeer over de Dijklaan tegen te gaan en meer parkeerplaatsen te creëren bij restaurant Aan de Dijck en bij de tennisvereniging.

Deze voorstellen maken nu meer kans. De verwachting is dat de klus aan de Veerstoep medio 2020 zal kunnen beginnen en dat de werkzaamheden eind 2020 zijn afgerond. Daarvoor zal een uitgebreid verkeerskundig onderzoek mogelijke knelpunten moeten wegnemen.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten