Nieuwkomer Lokaal op 1 in beeld voor coalitie Krimpenerwaard

  •   356 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De huidige vier collegepartijen in de gemeente Krimpenerwaard zouden met Lokaal op 1 aan tafel moeten om te praten over een nieuwe coalitie. Dat blijkt uit het advies van de Groningse hoogleraar Douwe Jan Elzinga.

VGBK, VVD, D66 en ChristenUnie lieten de informateur weten graag verder met elkaar te willen besturen. Zij konden na het vertrek van raadslid Wisja Pannenkoek uit de fractie van VGBK echter niet meer rekenen op een meerderheid (15 van de 31 zetels). 

Om te komen tot een meerderheidscoalitie die kan rekenen op een stevig draagvlak in de gemeenteraad adviseert Elzinga om eerst het gesprek aan te gaan met Lokaal op 1. Deze nieuwe partij, die vooral opkomt voor de belangen van inwoners aan de westkant van de Krimpenerwaard, boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart jongstleden verhoudingsgewijs de grootste verkiezingswinst. De partij kwam vanuit het niets op drie zetels terecht.

Lobby
Elzinga zegt dat er veel inhoudelijke overeenkomsten zijn met de vier zittende coalitiepartijen. Daarnaast steunde Lokaal op 1 het omstreden voorstel om de lobby voor een nieuwe oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard te koppelen aan de bouw van duizenden woningen. Dit voorstel was voor Pannenkoek de reden om uit de VGBK te stappen. 

Als het niet lukt met Lokaal op 1 zou met het CDA (3 zetels) gesproken moeten worden. Een uitbreiding van de huidige coalitie met beide partijen is lastig omdat zowel het CDA als Lokaal op 1 een wethouderspositie opeisen. Zeven wethouders (nu vijf) is voor de gemeenteraad iets te gortig. 

Boos
Elzinga ziet geen rol voor de SGP bij de vorming van een nieuw college. Die partij is nog altijd boos dat ze na de verkiezingen is ingewisseld voor 'tegenpool' D66. "Een dominante overweging bij vrijwel alle fracties is dat de gang van zaken rond en na de vorige formatie niet echt een werkbaar aanknopingspunt biedt voor een hernieuwde toetreding van de SGP."

De bevindingen uit het eindverslag van informateur Elzinga worden op 11 december besproken in de raad.     

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }