• Oud-minister Sybilla Dekker (midden) heeft zojuist het Panorama Krimpenerwaard uitgereikt aan alle betrokken vertegenwoordigers.
• Oud-minister Sybilla Dekker (midden) heeft zojuist het Panorama Krimpenerwaard uitgereikt aan alle betrokken vertegenwoordigers. (Foto: Stephan Tellier)

Panorama Krimpenerwaard: 'van krimp naar groei'

  •   575 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Een nauwe samenwerking tussen inwoners, ondernemers en bestuurders is een vereiste om de ruwe schets van de toekomst van de Krimpenerwaard te verfijnen. "De aanpak van dit vergezicht is best ingewikkeld met zoveel participanten en keuzes", sprak Sybilla Dekker, voorzitter van de Tafel van Verkenning, woensdagavond in gebouw Amicitia in Lekkerkerk. "Het omturnen van een krimpregio naar een groeigemeente behoort tot de belangrijkste opgaven als je de vitaliteit in dit gebied wilt behouden."

Dekker presenteerde met schrijver Peter van Rooy het boek 'Panorama Krimpenerwaard' aan de deelnemers van de gesprekken en de leden van de Waardcommissie, die tips en aanwijzingen gaven. Alleen professor Riek Bakker, de initiatiefneemster van de doorkijk naar 2050, ontbrak vanwege gezondheidsproblemen.

Onomkeerbaar
Precies een jaar hadden de participanten uit de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel nodig om tot een breed gedragen 'product' te komen. Het vitale slagenlandschap met eigentijds elan, zoals de subtitel van het boek luidt, telt maar liefst 29 agendapunten. "Het spreekt hoop en verwachting uit. Er is een onomkeerbaar proces in gang gezet", meende Peter van Rooy. "Het succes is afhankelijk van een integrale aanpak. De Waardtafel is de opvolger van deze verkenning."

Gaat dat gepaard met dynamiek en vliegende vaart of en stroperigheid? Die vraag konden de deelnemers niet uit de losse pols beantwoorden. Feit is dat er nu al van alles gebeurt om de energietransitie en verduurzaming te bewerkstelligen. In de Krimpenerwaard is bovendien sprake van bodemdaling en heeft hoogwaterbescherming prioriteit. Daar kan je volgens Dekker en Van Rooy vlot op inspelen met maatregelen die de overheid wil financieren, zoals onderwaterdrainage in de weilanden, een snelfietsroute voor recreanten en de beoogde tweede oeververbinding voor een vlottere doorstroming van het verkeer. "Grijp die kansen. Het gaat er nu om de schouders er onder te zetten."

Eigenbelang zal aan de kant moeten worden geschoven om eensluidende oplossingen te bedenken en tot speerpunt te maken. Agrariërs en natuurbeschermers zullen een verdeelsleutel voor bedrijvigheid en natte natuur moeten aanreiken en dat kan wel eens botsen. "Je kan niet alles voor elkaar krijgen", weet Jaap Graveland van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. "Iemand zal aanpassingen moeten aandragen."

Doorpakken
De boer wil graag droge voeten.. Er zijn er al genoeg collega's gestopt of vertrokken om elders een boterham te verdienen. Cees Verhagen hoort daar niet bij, ook al verhuisde hij naar een ander perceel in de polder: "Ik wil graag doorpakken. Misschien moeten we enige bodemdaling accepteren. Deze waard verdient koeien."

De economie heeft volgens ondernemer Peter Breedveld veel te bieden. "Hier liggen kansen. De arbeidsmoraal is hoog en je hebt prachtige bedrijven, die zelfs wereldwijd meetellen. Duurzaamheid speelt daarbij een voorname rol. Misschien moeten we de ruimte-voor-ruimte-regeling, die voor agrariërs geldt ook bij bedrijven toepassen. Dat voorkomt leegstand."

Chris Kalden (Staatsbosbeheer) riep op tot daadkracht. "Er komt een belangrijke fase aan. Het gaat er niet om volgens de letter stappen te zetten, maar het draait om de geest die rondwaart in deze polder."

Hoewel enkele jongeren betrokken waren bij de eerdere verkenningsgesprekken, was er geen tiener of jong volwassene te bekennen in Amicitia. De Waardcommissie begreep dat wel: "Deze bijeenkomst is gewoon te saai voor onze jeugd."

De beide gemeenteraden moeten zich nog officieel achter het panorama stellen. Volgens Krimpens burgemeester Martijn Vroom moeten ze er daarna zoveel mogelijk van af blijven. "Laat de Waardtafel z'n werk doen."

Zijn collega Roel Cazemier wees op de snelle veranderingen in het nieuwe tijdperk. "We moeten samen beslissen. Dit is geen bestuurlijke opgave. Het gaat ons allemaal aan."

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }