• Op vijf plekken gingen woensdag lokale waterplanten de sloot in.
• Op vijf plekken gingen woensdag lokale waterplanten de sloot in. (Foto: Floris Bakker)

Waterplanten uitgezet in 'lege' Krimpense sloten

  •   477 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Door het ontbreken van onderwaterplanten is het slecht gesteld met de waterkwaliteit van sloten in Krimpen aan den IJssel.

Daarom doet het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een proef met het actief plaatsen van begroeiing in een aantal sloten. "Voor de proef hebben we adviesbureau Witteveen en Bos gevraagd te onderzoeken op welke plaatsen het water helder genoeg is om waterplantengroei mogelijk te maken", vertelt woordvoerder Annefieke Pagnillo. "Van die plekken is bodemmateriaal in emmers geschept, waarin waterplanten zijn geënt. Dat is gelukt."

Waterpest
Op vijf plekken gingen woensdag lokale planten, zoals gedoornd hoornblad en waterpest, de sloot in. Om zo de groei van waterplanten weer op gang te brengen. Het bleek volgens Pagnillo nog lastig om een goede 'bron' te vinden. "In de 75 watergangen in Krimpen die we hebben bekeken, groeide niets. Alleen in een geïsoleerd gelegen sloot op industrieterrein Stormpolder waren nog veel onderwaterplanten aanwezig. Daar hebben we het plantmateriaal uit gehaald."

Er worden ook kooien in het water geplaatst om de rode Amerikaanse rivierkreeft buiten te houden. De opmars van deze exoot baart het waterschap grote zorgen. De kreeft eet waterplanten en ondergraaft oevers waardoor beschoeiingen beschadigt raken. Pagnillo: "We willen kijken wat de invloed is van kreeften. Die is vermoedelijk groot, maar onderzoek zal dat moeten uitwijzen."

Blauwalg
Onderwaterplanten hebben een belangrijke functie: ze houden het water helder en zorgen voor voldoende zuurstof. "Door het ontbreken van waterplanten in de sloten is de kans aanwezig dat de blauwalg opduikt. En dat wil niemand." Pagnillo wijst op de Kaderrichtlijn Water waarin is bepaald dat wateren een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er in thuishoren. "Om aan die richtlijn te voldoen streeft het waterschap naar een goede waterkwaliteit. En wil je de waterkwaliteit verbeteren, dan moet je waterplanten hebben."

Volgend najaar worden de resultaten van de proef verwacht en dan is duidelijk of het waterschap het enten van waterplanten op grotere schaal kan toepassen.

Floris Bakker

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }