Foto: Johan Scholtens

Raad Krimpenerwaard ziet niets in nieuwe regels zwanenjacht

  •   810 keer gelezen

LEKKERKERK • De gemeenteraad van Krimpenerwaard ziet niets in de door de provincie Zuid-Holland voorgestelde vang- en dodingsmethoden voor zwanen. Een motie van Dierbaar Krimpenerwaard kon woensdag rekenen op een ruime meerderheid.   

Raadslid Saskia van Rooy toonde zich na de stemming dankbaar voor de steun. "De raad geeft hiermee een duidelijk signaal af aan de provincie de voorgestelde vang- en dodingsmethoden niet binnen onze gemeentegrenzen te willen hebben vanwege ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Het is nu aan het college van B en W om deze boodschap krachtig aan het provinciebestuur te communiceren."

Slechtvalken
Momenteel mogen jagers, volgens de huidige provinciale ontheffing, zwanen uitsluitend met geweer overdag schieten. De provincie wil de ontheffing verruimen en het mogelijk maken om zwanen ook in het donker te doden, met haviken, slechtvalken, woenstijnbuizerds en honden. Tevens zouden gewonde zwanen - overdag en in het donker - mogen worden gedood met slag-, snij- en steekwapens.

Van Rooy: "In de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Brabant waar zwanen uitsluitend met geweer mogen worden gedood, zijn deze methoden momenteel verboden en blijven die ook verboden. In deze provincies geldt, zoals dat nu ook nog voor Zuid-Holland geldt, dat een genadeschot dé aangewezen methode is om een gewonde zwaan uit zijn lijden te verlossen."

Verwaarloosbaar klein
Van Rooy wijst erop dat de provincies Gelderland en Friesland geen nieuwe ontheffingen voor de afschot van knobbelzwanen meer wil verlenen. Dit omdat de schade die door zwanen aan landbouwpercelen wordt veroorzaakt verwaarloosbaar klein is en niet opweegt tegen het dierenleed en het maatschappelijke onbegrip en ophef daarover. "In plaats van dat Zuid-Holland het goede voorbeeld van Gelderland en Friesland opvolgt en ook met de zwanenjacht stopt, gooit zij nu alle registers open om de zwanen op wrede wijzen te vangen en dood te martelen. Dat is onacceptabel."

Zij noemt de plannen van Zuid-Holland 'onnavolgbaar'. "De provincie besteedde 10.000 euro aan de opvang van de olie-zwanen, om diezelfde zwanen bij terugkeer naar de weilanden met haviken, priemen, honden en geweren weer om zeep te laten helpen. De vermeende schade door zwanen aan landbouwpercelen was afgelopen jaren een veel lager bedrag."

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }