Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Opdrachten maken achter de computer; De Kromme Draai gaat mee met de tijd.
• Opdrachten maken achter de computer; De Kromme Draai gaat mee met de tijd. (Marloes Verweij Fotografie)

40 jaar 'dorpsschool' De Kromme Draai

  •   keer gelezen

AMMERSTOL • Digiboards in plaats van krijtborden, online opdrachten maken achter een computer in plaats van in een schrift en open leslokalen in plaats van klassieke klassen: in veertig jaar tijd is er veel veranderd bij openbare basisschool De Kromme Draai.


De dorpsschool gaat mee met zijn tijd, met minder aandacht voor het klassieke schoolstramien en meer ruimte voor onderwijs op maat. Deze week wordt het veertigjarig bestaan gevierd met een feestdag voor de leerlingen en leraren en een reünie voor oud-leerlingen en medewerkers.

De komst van meer combinatieklassen en open leslokalen is uit nood geboren: in veertig jaar tijd is de bevolkingssamenstelling in Ammerstol sterk veranderd met minder jonge gezinnen.

Units
Het gevolg is dat er drie 'units' zijn gecreëerd waarin verschillende leeftijdsgroepen -groep 1 tot en met 3, groep 4 en 5 en groep 6 tot en met 8- les krijgen van meerdere leraren. Tegelijkertijd bood dit de kans om als kleine dorpsschool mee te gaan met de nieuwste onderwijsinzichten en lesmethoden, waarin meer ruimte is voor maatwerk.

"Geen één leerling is hetzelfde. Waar je voorheen als leerling en als leraar toch min of meer gebonden was aan de vier muren van het klaslokaal en de leeftijd van de leerling, kunnen we nu veel beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van het individu," zegt Rien Gebraad, directeur van De Kromme Draai. "Een leerling die wat extra aandacht nodig heeft voor lezen maar erg goed is in rekenen, kunnen we nu veel beter begeleiden in zijn of haar specifieke behoeften. Niet de leeftijd, maar de onderwijsbehoefte is leidend."

Intact
Hoewel het onderwijs en de lesmethoden zijn veranderd, is de specifieke sfeer van De Kromme Draai in al die jaren vrijwel intact gebleven, vertelt Luit van Bergen, locatiemanager van De Kromme Draai en als leraar al veertig jaar werkzaam bij de school. De Kromme Draai is als enige school in het dorp diep verankerd in de lokale samenleving zegt hij: "De drempel tussen leraren en ouders is laag en het typische dorpse karakter zie je nog altijd terug, bijvoorbeeld door de ouderbetrokkenheid en de vele vrijwilligers die de school helpen."

In de tijd dat Van Bergen begon, waren de groepen van 1 tot en met 8 goed gevuld en moesten er soms zelfs meerdere groepen gecreëerd worden omdat de lokalen anders te vol werden. "Er woonden meer jonge gezinnen in het dorp en de gezinnen waren groter dan nu het geval is. Het goed om te zien hoe we als school, ondanks de dalende leerlingaantallen, een goede oplossing hebben gevonden om het onderwijsniveau op peil te houden. We hebben niet stil gestaan en gaan mee met onze tijd."

Nieuwe lesmethoden
Oud-leerlingen die al lange tijd niet meer in de school zijn geweest, zullen tijdens de reünie een ander gebouw zien waarin de nieuwe manier van lesgeven tot uiting komt.

"Tussen sommige lokalen staan geen muren meer en de krijtborden hebben plaatsgemaakt voor digiboards en computers," vertelt Gebraad. "We zijn als kleine school klaar voor een mooie toekomst, waarin we veel beter dan voorheen ruimte bieden aan samenwerken tussen de leeftijdsgroepen en specifieke onderwijsbehoeften. Als kleine dorpsschool lopen we mee met de nieuwste onderwijsinzichten."

Vrijdag 19 mei viert De Kromme Draai het veertigjarig bestaan van de school; zaterdag is er een reünie voor oud-leerlingen en –medewerkers. Meer informatie: http://www.onderwijsprimair.nl/obs-de-kromme-draai

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier