Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Advocaat bewoners Spoorstraat: 'Opheffing geheimhouding gewenst'

  •   282 keer gelezen

SCHOONHOVEN • Bewoners van de Spoorstraat in Schoonhoven hebben een advocatenbureau in de arm genomen om druk uit te oefenen op het gemeentebestuur.

Ze willen stukken inzien over het raadsvoorstel om asielzoekers te huisvesten in het Groene Kruisgebouw en de Ichtusschool.

Dit verzoek in het kader van de Wet op Openbaarheid (WOB) wordt in de raadscommissie van dinsdag 6 september besproken. B en W wil het eerdere onderzoek naar diverse locaties niet openbaren 'om onrust onder de bewoners te voorkomen'. Ook zouden niet alle pandeigenaren in de Spoorstraat openbaarmaking van de stukken nastreven.

Misplaatst
Volgens mr. Linda Dekkers van advocatenbureau Wille Donker is de geheimhouding niettemin misplaatst, omdat de klagende bewoners van de Spoorstraat direct belanghebbenden zijn in deze kwestie. Zij verzoekt het college hun bezwaar van 30 mei alsnog gegrond te verklaren om de afweging van het gemeentebestuur te kunnen beoordelen.

In het schrijven aan het college stelt de advocaat: 'Het bestaan van alternatieven, de haalbaarheid en de aanvaardbaarheid spelen een wezenlijke rol in het besluit dat uw raad zal nemen. Door te volharden in geheimhouding is het voor de bewoners onmogelijk om na te gaan of de motivering terecht is. Deze handelwijze is in strijd met het beginsel van fair play. Het voorkomen van onrust onder bewoners is geen belang dat in de Wet op Openbaarheid is opgenomen. Uw besluit is niet gebaseerd op wettelijke gronden en kan geen stand houden.'

Volgens Dekkers mogen de bezwaarmakers van hun bestuur verwachten dat besluitvorming 'transparant, toetsbaar en deugdelijk' gemotiveerd is. 'Zij hebben bovendien bedenkingen bij de overwegingen die het college hanteert bij de bepaling of een locatie wel of niet wenselijk is. Ter illustratie wijzen bewoners van de Spoorstraat er op dat in het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de Wolfsonlocatie in Schoonhoven Noord buiten beeld bleef wegens het 'naar verwachting ontbreken van draagvlak in de wijk'. Een dergelijke motivering is subjectief en zonder nadere toelichting niet te staven', schrijft Dekkers.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }