Logo hetkontakt.nl/klaroen

Molenlanden wil beheer polderwegen en sloten niet overnemen

  •   69 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden zit niet te wachten op een overname van het beheer en onderhoud van polderwegen, bomen en sloten, die nu nog onder Waterschap Rivierenland vallen.

Dat schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad van Molenlanden. Het Waterschap onderzoekt de mogelijkheden om wegen en fietspaden, bomen, bruggen en duikers en sloten over te dragen aan gemeenten in haar gebied. In Molenlanden gaat het om ruim 300 kilometer aan wegen en fietspaden, ruim 25.000 bomen, 300 bruggen en duikers en circa 450 kilometer aan sloten.

Elk jaar trekt Waterschap Rivierenland ongeveer 10 miljoen euro uit voor het onderhoud van bovengenoemde zaken. Wanneer de gemeente Molenlanden het beheer zou overnemen, komt er niet zomaar een zak met geld mee om dit werk te doen, omdat de gemeente geen wegenheffing mag opleggen. Het Waterschap mag dit wel doen en betaalt daarvan een groot deel van het onderhoud en beheer van de wegen en sloten.

Forse verhoging OZB
Het grootste deel zou volgens de gemeente Molenlanden moeten worden gedekt uit een zeer forse verhoging van de OZB. "Wij schatten in dat de verhoging voor onze gemeente ruim 3,5 miljoen euro bedraagt, hetgeen grofweg een verhoging van de OZB van 50% betekent", schrijft het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

"Bij een mogelijke overdracht ontstaat voor onze inwoners een nadeel", concludeert het gemeentebestuur van Molenlanden.

Onrechtvaardig
Molenlanden heeft een uitgestrekt grondgebied met relatief veel wegen en sloten die nu nog in beheer zijn bij Waterschap Rivierenland. Het zou onrechtvaardig zijn wanneer Molenlanden de kosten hiervoor alleen moet opbrengen. Weggebruikers uit omliggende gemeenten maken immers ook gebruik van de wegen.

Van een overdracht van wegen en sloten kan volgens Molenlanden daarom alleen sprake zijn wanneer alle gemeenten in het gebied van Waterschap Rivierenland meedoen. Het Waterschap streeft zo'n gezamenlijke oplossing ook na, waarbij gemeenten elkaar compenseren. Het Waterschap is hierover in gesprek met alle gemeenten in haar gebied.

Addertje onder gras
Maar er zit nog een addertje onder het poldergras. Momenteel onderzoekt het Waterschap ingrijpende wijzigingen in het watersysteem, die grote gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van waterkeringen. Dit levert onzekerheid op ten aanzien van gevolgen voor het wegbeheer in de toekomst.

Met een mogelijke overname van wegen wisselen ook veel bruggen en duikers, die van belang zijn voor het waterbeheer in de polders van eigendom. De veranderende klimaatomstandigheden stellen nieuwe eisen aan het watersysteem, waarin de bruggen en duikers een belangrijke plaats innemen. Dit kan leiden tot de verplichting om de doorvoer aan te passen die met hoge kosten gepaard gaan.

Gezien de hoge kosten en grote risico's is het college van Molenlanden daarom tegen een wegenoverdracht door het Waterschap. De gemeente Molenlanden trekt hierin samen op met de gemeente Vijfheerenlanden.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten