Logo hetkontakt.nl/klaroen
• De Tiendwegse molen in Hardinxveld-Giessendam
• De Tiendwegse molen in Hardinxveld-Giessendam (Foto: Cees van der Wal)

SIMAV komt 90.000 euro per molen tekort voor onderhoud

  •   120 keer gelezen

REGIO • Molenstichting SIMAV kampt met veel achterstallig onderhoud van de 36 molens die zij in beheer heeft.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018. "Het beschikbare geld is niet voldoende om alle molens even goed bij te houden. Ons culturele erfgoed loopt daardoor gevaar", aldus de molenstichting.

Voor het onderhoud aan de molens heeft SIMAV circa 10.000 euro per molen per jaar beschikbaar aan subsidiegelden. Hiervan komt 90% van Rijk en Provincie, slechts 10% wordt bijgedragen door de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit budget is echter onvoldoende om een werkend monument als een molen goed in stand te houden.

Door slijtage vervalt een molen langzaam maar zeker. Inmiddels wordt de totale renovatiebehoefte bij SIMAV op meer dan 3 miljoen euro geschat. Dit is exclusief de Molen Souburgh (Alblasserdam) en de vier molens in Gorinchem. Hiervoor zijn bij al de overdracht aan SIMAV goede afspraken gemaakt met de gemeenten en gaan de restauraties in 2019 van start.

Het achterstallig onderhoud bij de overige molens is gemiddeld meer dan 100.000 euro per molen. De reserves van SIMAV kunnen dat niet aan. Vandaar dat de gemeenten om een hogere bijdrage zijn gevraagd. Als alle participanten in SIMAV het bijdrageniveau van Gorinchem en Alblasserdam zouden volgen, beschikt SIMAV over 70.000 euro extra per jaar. Samen met de subsidie van de provincie kan dan een molen per jaar geheel worden opgeknapt.

Een bijzonder aandachtspunt is het bewaken van de molenbiotoop. Een molen moet voldoende wind kunnen vangen om te draaien. Een stilstaande molen zal snel vervallen, de belevingswaarde is gering en de molen verliest ook alle subsidie van de overheid. De provincie Zuid-Holland heeft strenge regels gesteld in haar verordeningen. Deze beperken woningbouw binnen een straal van 400 meter rond een molen.

Dit komt helaas te vaak in conflict met allerlei bouwplannen van particulieren of de gemeente. Hierbij is het de taak van SIMAV om zorg te dragen voor het rijksmonument en dit onder de aandacht te brengen van betrokkenen. Om zelfs formeel bezwaar te maken als de molen wordt bedreigd. Er is dringend behoefte aan iemand die zich wil specialiseren in de (reken)regels van de molenbiotoop; zodat de gemeenten goed geadviseerd kunnen worden bij bouwprojecten.

SIMAV telt meer dan 70 onbezoldigde vrijwilligers, zowel molenaars als veel deskundigen op allerlei terreinen. Circa de helft is nieuw bij SIMAV en pakt voortvarend de taken op om de molens met elkaar in stand te houden. Toch zijn extra vrijwilligers altijd welkom. Bijvoorbeeld in de Technische Commissie, waarvan de leden de molens inspecteren en het onderhoudswerk uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven. Ook wil SIMAV haar Klusteam graag uitbreiden met handige mensen die samen de vele klussen rond een molen op willen pakken.

De SIMAV-molenaars zijn in het afgelopen jaar ook weer heel actief geweest met hun molens. Ondanks weinig wind in de warme zomer van 2018, is het aantal omwentelingen van de wieken uitgekomen op in totaal 7,5 miljoen. Per molen zijn dat gemiddeld 235.000 asomwentelingen, oftewel 325 draaiuren.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten