Logo hetkontakt.nl/klaroen

Kansen voor werkzoekenden in transport en logistiek

  •   34 keer gelezen

DRECHTSTEDEN • Het aantal vacatures in de transport en logistiek groeit sterk in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond.

Uit de recent gepubliceerde Economische Verkenning Rotterdam 2019 blijkt dat het vestigingsklimaat in Groot-Rijnmond bovengemiddeld gunstig is.

In het afgelopen jaar vestigden 36 buitenlandse bedrijven in Rotterdam, mede aangewakkerd door Brexit. Deze voorspoedige economische periode betekent dat er steeds meer kansen zijn voor werkzoekenden.

UWV raamt het aantal vacatures dat in Groot-Rijnmond is ontstaan in 2018 op bijna 104.000. In vergelijking met 2017, toen 93.700 vacatures ontstonden, is dit een toename van 11%. Deze stijging is iets lager dan het landelijke gemiddelde van 12%. De meeste vacatures in Groot-Rijnmond ontstonden in de beroepsklasse technische beroepen, gevolgd door bedrijfseconomische & administratieve beroepen. Relatief deed de sterktste vacaturegroei zich voor bij transport & logistiek beroepen.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }