Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto:

Raad Molenlanden wil kleur blauw in gemeentewapen

  •   50 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden mist de kleur blauw (water) in het ontwerp van het nieuwe gemeentewapen. Reden om het ontwerp nog niet goed te keuren, maar eerst nader advies in te winnen bij de Hoge Raad van Adel.

Er zijn twee wapenschilden gemaakt, waaruit college en een werkgroep met hierin onder meer vertegenwoordigers van de historische verenigingen een keuze hebben gemaakt. In het voorkeursontwerp is een duidelijke verbinding met het verleden gemaakt, verwijzend naar de historie, het landschap en gemeentenaam. Verbeeld in een molen van Keel, lisdodden en grasgrond.

"Een ontwerp waarmee elke inwoner binding heeft", meenden Gerrit Vlot en Teus van Dijk, die namens de werkgroep een toelichting gaven.

Meer pit
Toch ging de gemeenteraad niet zonder meer akkoord. "We missen nog wat", zei Mario de Lijster (DoeMee!). "Waar is het blauw van het water gebleven? Het is een aardig begin, maar het moet wat ons betreft nog verder worden uitgewerkt. Er mag een beetje meer pit in, we mogen best iets buiten de lijntjes kleuren." De Lijster kreeg bijval vanuit andere fracties.

Kantelen
"De Hoge Raad van Adel bewaakt de regels van de heraldiek. Op basis daarvan zijn de voorstellen gedaan", verduidelijkte waarnemend burgemeester Dirk van der Borg. Gerrit Vlot voegde er aan toe: "Blauw voldoet niet aan de regels in combinatie met groen."

Niettemin stelde Van der Borg voor met de op- en aanmerkingen vanuit de raad terug te gaan naar de Hoge Raad van Adel. Dat betreft niet alleen de kleur blauw, maar ook het aantal kantelen (negen in plaats van zeven).

Vertraging
Dit houdt wel in dat het proces vertraging kan oplopen. Het gemeentewapen is uiteindelijk ook van invloed op de nog te vervaardigen ambtsketen. 'Zorgvuldigheid voor alles', meende de raad, die een eventuele vertraging dus voor lief neemt.

Rick den Besten
Hoofdredacteur Het Kontakt Edities en (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard en Regio-Voetbal.
Volg @RickdenBesten op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten