Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Mensen met financiële problemen kunnen in sommige gevallen een beroep doen op gemeentelijke regelingen.
• Mensen met financiële problemen kunnen in sommige gevallen een beroep doen op gemeentelijke regelingen. (Foto: stockfoto)

Molenlanden gaat meer doen ter bestrijding van armoede

  •   60 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil dit jaar een bijeenkomst houden en een plan opstellen ter bestrijding van armoede.

CU, Progressief Molenlanden en SGP riepen het college van burgemeester en wethouders daartoe op in een motie die ze indienden tijdens de laatste raadsvergadering. Het college beloofde met de aanbevelingen in de motie aan de slag te gaan.

Vaker doen
In de motie verwijzen de drie partijen naar een slotconclusie van een eerdere bijeenkomst over armoedebestrijding. CU-raadslid Harry Stam: "In november 2017 hebben In november 2017 hebben diaconieën, het sociaal team, de Voedselbank en anderen die deelnemen aan armoedebestrijding met elkaar aan tafel gezeten. Ook mensen van schuldhulpverlening waren daarbij. Hun conclusie was: dit moeten we vaker doen, want we leren van elkaar. Het gaat met name om vroegsignalering en preventie."

"De gemeente krijgt op zo'n avond nuttige input, want daar zitten de mensen die met de uitvoering aan de slag zijn."

Budgetcoach
Ook Avres, een organisatie die onder andere coaching biedt bij financiële moeilijkheden, was bij de bijeenkomst in 2017 aanwezig. Stam: "Avres bracht vorig jaar een rapport uit waarin aandacht wordt gevraagd voor het instellen van een budgetcoach en van een loket voor hulp bij het op orde houden van financiën. Maar dat kan niet zonder overleg met gemeenten."

"In de Drechtsteden hebben ze zo'n loket ingesteld en dat is een enorm succes. Ze hebben al meer dan duizend mensen geholpen om hun financiën op orde te krijgen. Ik heb het college geadviseerd om eens bij de buren op de koffie te gaan."

Effecten beleid
De indieners van de motie vroegen het college ook om eens tegen het licht te houden wat voor beleid er al is ter bestrijding van armoede. De VVD vroeg daarnaast om een evaluatie van de effecten van bestaand beleid.

Stille armoede
Stam verwacht dat inwoners het onderwerp armoede niet zelf zullen aankaarten in ontmoetingen met vertegenwoordigers van de gemeente. "We zijn bezig met het samenlevingsprogramma, maar het is niet te verwachten dat het onderwerp daar prominent in zal komen. Als je in armoede zit, kom je daar niet mee naar buiten. En tijdens de geplande 100-waardgesprekken hebben mensen het vooral over hun eigen omgeving en niet over dorp-overstijgende zaken. Er is veel stille armoede."

Zzp'ers
"Het is een landelijke trend dat zzp'ers niet profiteren van de economische groei. Hoewel de armoede vergeleken met de landelijke cijfers bij ons in Molenlanden meevalt."

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }