Logo hetkontakt.nl/klaroen

Wijkgerichte aanpak bij 'gasloos' maken Alblasserdam

  •   71 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Geen gasaansluiting meer, maar een warmtenet en/of een elektrische warmtepomp; de gemeente Alblasserdam wil per wijk kijken wat de beste optie is om het dorp de komende jaren van het gas af te halen.

Dat valt te lezen in de Transitievisie 1.0, die de gemeenteraad binnenkort bespreekt. Een warmtenet is volgens deze visie in het grootste deel van Blokweer, Souburgh en een deel van het centrum (Redersbuurt en Oude Torenbuurt/Kerkbuurt) de meest kosteneffectieve warmteoptie. 'Al geldt dat niet voor elk gebouw. Deze buurten zijn niet homogeen. Het kan dus zijn dat in delen van deze buurten andere oplossingen kosteneffectiever zijn.'

In deze buurten zien de onderzoekers de mogelijkheid om de komende jaren al in gesprek te gaan over 'collectieve oplossingen en gefaseerd toewerken naar uitvoeringsplannen.'

Ondergronds netwerk
Een warmtenet is een verwarmingssysteem, waarbij de woningen worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In Nederland is vier procent van de woningen aangesloten op een groot warmtenet. De warmte voor deze grote warmtenetten komt voor het grootste deel uit aftap van elektriciteitsproductie. Er wordt ook warmte uit afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) gebruikt.

Mix
In de buurten Waterland, Vogelbuurt, Rivierenbuurt, Nieuw Kinderdijk, Cortgene, De Werven, Drentse Buurt en Middelland is een warmenet alleen niet voldoende en zal volgens de Transitivisie een mix aan 'gasloze' oplossingen waarschijnlijker zijn.

'In de buurten Dijk, Groene Long, Polderbuurt, Klein Alblas en het landelijk gebied zijn warmtenetten niet kosteneffectief en er zullen daar dus waarschijnlijk all-electric concepten komen. Op basis hiervan concludeert de visie dat voor deze buurten, waarvan de transitie na 2030 gepland is, nog geen uitvoeringsplannen gemaakt te hoeven worden.'

Wel wordt in Transitievisie gesteld dat in deze buurten de komende jaren vooral de focus ligt op het 'transitiegereed' maken van woningen door het stimuleren van isoleren, ventileren en elektrisch koken. 'Verwachten wachten we in deze wijken op innovaties en omstandigheden die aardgasvrije oplossingen hier betaalbaar maken.'

Techniek
Voor historische dijkwoningen geldt over het algemeen dat zowel warmtenetten als all-electric oplossingen met de huidige stand van de techniek niet mogelijk zijn. 'Voor deze woningen zullen we dus moeten wachten op innovaties, zoals hernieuwbare gassen.'

De bedrijventerreinen in Alblasserdam zijn nog niet onderzocht. 'Hierdoor is nog niet bekend wat op deze terreinen de meest kosteneffectieve alternatieven zijn. Dit zal dus ook nog een vervolg moeten krijgen.'

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten