Logo hetkontakt.nl/klaroen

College: 'Nog even geduld voor zebrapad in Kinderdijk'

  •   52 keer gelezen

KINDERDIJK • De gemeente Molenlanden is druk bezig met de veiligheid en het onderzoeken van mogelijkheden voor de aanleg van een zebrapad in Kinderdijk.

Een verzoek voor het realiseren van een zebrapad ter hoogte van de Molenstraat 24 in Kinderdijk is ingebracht door Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk. Bij de bushaltes nabij Molenstraat 24 wil men graag een zebrapad zodat gebruikers van de bus maar ook inwoners beter en veiliger kunnen oversteken.

De SGP heeft hierover vragen gesteld aan het college. De partij had gehoord dat de gemeente het verzoek afgewezen had, maar daarvan is geen sprake.

De gemeente wil eerst een gedegen onderzoek doen naar de veiligheid en de mogelijkheden voor een zebrapad op die locatie. "De wens voor een veilig zebrapad op deze locatie wordt begrepen", meldt de gemeente in een antwoord aan de SGP. "Tegelijkertijd is het zaak om zorgvuldig met een eventuele aanleg om te gaan. Een veilig zebrapad houdt meer in dan witte strepen aanbrengen en borden plaatsen. Een oplossing moet ook echt veilig zijn en geen schijnveiligheid bieden. Denk hierbij aan maatregelen voor snelheidsverlaging en de toepassing van een middengeleider, zoals deze ook in Alblasserdam op het dijklint zijn toegepast. Voetgangers kunnen dan een stuk veiliger beide tegengestelde verkeersstromen doorkruisen omdat men in het midden even kan wachten. De aanleg van een middengeleider kost wel extra ruimte en die is beperkt in Kinderdijk en ook op deze locatie en zou bijvoorbeeld ten koste kunnen gaan van parkeerplaatsen."

Deze week wordt overleg gepland met de belangenvereniging en politie hoe de situatie op korte termijn verbeterd kan worden.

Eind maart zal er asfaltonderhoud uitgevoerd worden in de Molenstraat. Dit is een te korte termijn om een verkeersveilige oversteek zoals een zebrapad te kunnen ontwerpen, bespreken en te realiseren. Er kan bijvoorbeeld bezwaar gemaakt worden tegen het plan, waardoor het vertraging oploopt.

Verwacht wordt dat een eventuele oplossing niet eerder dan in juni in uitvoering genomen kan worden. Voor de langere termijn zijn er plannen voor een integrale herinrichting van de Molenstraat. Hierbij zullen opnieuw bewoners en politie worden betrokken.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK