Logo hetkontakt.nl/klaroen

Het stof van de Nashvilleverklaring

  •   543 keer gelezen

ALBLASSERDAM • De Nashvilleverklaring heeft ook in deze regio veel stof doen opwaaien. Er zijn voorstanders en tegenstanders.

In de Nashvilleverklaring wordt een duidelijk standpunt ingenomen tegen het praktiseren van homoseksualiteit en het homohuwelijk. Het huwelijk is bedoeld tussen één man en één vrouw. Homoseksuele onreinheid wordt zondig genoemd en transgenderisme wordt afgekeurd.

Twee van de initiatiefnemers van de veelbesproken Nashville-verklaring, Arjan Baan en ds. Piet de Vries, komen beiden (oorspronkelijk) uit de Alblasserwaard.

Piet de Vries, inmiddels emeritus-predikant, werd geboren in Kinderdijk. Hij diende de hervormde gemeenten van Zwartebroek-Terschuur, Opheusden en Elspeet en de hersteld hervormde gemeenten te Elspeet en Waarder. In 2011 kwam hij weer terug in de Alblasserwaard; hij kwam toen bij de hersteld hervormde gemeente in Boven-Hardinxveld.

Arjan Baan is geboren en getogen in Wijngaarden. Hij is actief als jeugdevangelist en één van de initiatiefnemers van Stichting Heart Cry. Deze stichting heeft twee doelstellingen voor ogen, namelijk geestelijke verdieping en bewustmaking van de noodzaak van opwekking.

Uit de regio
De Nashvilleverklaring is ondertekend door ongeveer 250 personen, waaronder veel predikanten Vanuit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden hebben meerdere inwoners de Nashville-verklaring ondertekend. Het gaat daarbij onder anderen om Dirk van Genderen uit Goudriaan (voorganger, spreker en oud-medewerker van de EO), Christian Verwoerd uit Nieuw-Lekkerland (liedjeszanger en schrijver), dominee Sonnevelt, predikant van de Gereformeerde Gemeente Alblasserdam en A.B. Goedhart uit Leerbroek, oud-directeur van de plaatselijke basisschool.

De publicatie van de Nashvilleverklaring heeft veel felle, negatieve reactie losgemaakt. Met name de gedachte alsof homoseksualiteit zondig is en 'genezen' kan worden, doet veel stof opwaaien.

Niet verwacht
Evangelist Jacques Brunt uit Alblasserdam is één van de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring. "De omvang van de reacties en de heftigheid ervan, dat had ik niet verwacht", zo reageert hij. "Maar ik ben aan de andere kant ook niet blind voor de werkelijkheid. Dit is de tijd waarin we leven, misschien wordt het nog wel erger."

Brunt vindt het vreemd dat SGP-voorman Kees van der Staaij nu voor de rechter dreigt gesleept te worden. "Hij verkondigt niets nieuws. De strekking van de Nashvilleverklaring staat gewoon al jarenlang in hun partijprogramma."

Ondanks alle commotie staat de gelovige Alblasserdammer vierkant achter zijn handtekening onder het document. "Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij is het nodig dat er een duidelijk geluid klinkt van mensen die de Bijbel willen laten spreken. Ik vind het een evenwichtige verklaring dat verschijnt in een tijd waarin dat nodig is."

De reacties naar aanleiding van de ondertekening zijn zeer divers. "Velen zijn bemoedigd door de verklaring. Iemand gaf aan dat hij worstelt met homoseksuele gevoelens, maar graag wil leven volgens de Bijbelse principes. Het statement geeft hem moed en is voor hem een steun in de rug. Onlangs mocht ik een man en een vrouw trouwen waarvan de man jarenlang worstelde met homoseksuele gevoelens. Ook zij weten zich gesteund. Wie is vandaag 'een stem' voor deze mensen?"

Niet gelezen
"Ik heb ook gezien hoe er in het algemeen op de ondertekenaars gereageerd wordt. Die reacties trek ik me persoonlijk aan, omdat ik één van degenen ben die de statement ondertekend heeft. Van sommige van die reacties, daar lusten de honden geen brood van. Het lijkt dan wel of anderen alles mogen zeggen, maar wij mogen dan in zo'n verklaring niet uiten waar we voor staan? Waarbij het ook nog eens zo is dat de critici de verklaring niet of niet zorgvuldig hebben gelezen".

Jacques Brunt is niet bang om zich uit te spreken. "Als je niets durft te zeggen, dan hoor je ook nooit wat terug. Maar als je publiekelijk je standpunt bekend maakt, dan kun je een tegengeluid verwachten. Dit geeft wel een mogelijkheid om over dit gevoelige onderwerp door te spreken."

De felheid van de tegenstanders van de verklaring en de ongenuanceerde reacties betreurt hij. "Ons wordt verweten dat de liefde van God zou ontbreken in het document, maar dat vind ik één van de meest zwakke argumenten. De liefde staat erin, maar het gaat hand in hand met de waarheid. Bij God kun je die twee niet los zien van elkaar. Dus het verwijt van liefdeloosheid snijdt geen hout. De statement is juist geschreven vanuit liefde tot de medemens."

"De Nashville-verklaring heeft een positieve insteek en geeft op een actueel en veelbesproken thema de klassiek-christelijke noties weer over relaties en seksualiteit. Wij willen het huwelijk en het gezin centraal zetten zoals door God zelf ingesteld. Navolging van Zijn principes brengt zegen."

Tegen de verklaring
Dominee Hans van Walsum van de Ontmoetingskerk in Alblasserdam staat niet achter de verklaring.

Zondagavond heeeft hij een post geplaatst op Facebook met een duidelijk statement: "Het is treurig, die Nashvilleverklaring aan het begin van dit nieuwe jaar. Vervreemdende stoere en stellige woorden over de hoofden van kwetsbare mensen heen. Gelukkig wordt er in veel meer kerken / gemeenten anders gedacht en gehandeld. Weet je met je eigen identiteit of geaardheid welkom, ook in de Ontmoetingskerk in Alblasserdam!"

Geen enkele ruimte
Op de post is relatief veel instemmend gereageerd en hij is een aantal keren gedeeld. Hans van Walsum: "Ik ben sowieso faliekant tegen statements en verklaringen over pastorale kwesties die geen enkele ruimte laten voor nuance en massief verwoorden wat de waarheid is. Ik vermoed dat de opstellers en ondertekenaars er niet bij stilstaan hoeveel pijn dit doet bij mensen met andere geaardheid die ook in de kringen van de opstellers veel te vinden zijn, zoals overal elders. De kast wordt op deze manier slechts een stuk dieper! Alleen al het feit dat er over transgenderisme als de eerste de beste ideologie wordt gesproken moet ontzettend hard aankomen bij mensen die hiermee worstelen."

"Ik hoop overigens dat de discussie tussen voor -en tegenstanders van de verklaring zich niet verder verhardt", vervolgt Van Walsum. "Ook dat gaat alleen maar ten koste van de mensen om wie het gaat. Mijns inziens is het belangrijk dat de kerk een plaats is waar mensen welkom zijn, zich veilig weten, wat hun geaardheid ook is. Het is de plaats waar we leren in het voetspoor van Jezus te gaan die voor ons de weg van de liefde is gegaan en ons ook op die weg is voorgegaan. Als voorbeeld ter navolging!"

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK