Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Bert Bons

Rekenkamer mild over overschrijdingen verbouw gemeentehuis Papendrecht

  •   101 keer gelezen

PAPENDRECHT • De Rekenkamercommissie van de gemeente Papendrecht heeft geen grove fouten of ernstige nalatigheid geconstateerd in haar onderzoek naar de vraag hoe het kon gebeuren dat de verbouwing van het gemeentehuis 1 miljoen euro duurder was dan voorzien.

Op verzoek van de gemeenteraad van Papendrecht had de Rekenkamercommissie een onderzoek ingesteld.

Het benodigde investeringsbudget voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis was geraamd op circa 5,5 miljoen euro. Dit bedrag is met circa 1 miljoen euro overschreden. De Rekenkamercommissie heeft BMC Onderzoek de opdracht gegeven een evaluatieonderzoek uit te voeren. In het onderzoeksrapport is een reconstructie gemaakt van de besluitvorming gedurende de periode 2013 tot en met het voorjaar van 2018. Ook is de informatievoorziening aan de gemeenteraad onderzocht.

Lessen
De Rekenkamercommissie constateert onder andere dat de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de vernieuwbouw onder tijdsdruk stonden vanwege een strakke planning. Er is geen risicoanalyse uitgevoerd en vanwege gebrek aan capaciteit is tussentijds besloten voor het inhuren van externe directievoering en projectleiding. De complexiteit van de opgave is onderschat.

Voorzitter R. Clayden van de Rekenkamercommissie:  "Er is op pragmatische wijze en naar bevind van zaken gewerkt met de focus op een goed resultaat. De eisen van projectmanagement zijn onvoldoende ingevuld. We hebben echter geen grove fouten of ernstige nalatigheden geconstateerd. Het eindresultaat heeft geleid tot tevredenheid van de gebruikers, waaronder inwoners, medewerkers en (duo)raadsleden. De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie kunnen uit het rapport lessen halen voor de toekomst."

Besluitvorming
Het rekenkamerrapport staat op de agenda van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken (ABZ) van maandag 29 oktober. Op donderdag 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over het rapport. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Het onderzoeksrapport is te vinden via de website van gemeente.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK