Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Wethouder Pieter Paans.
• Wethouder Pieter Paans. (Foto: Richard van Hoek)

Begroting Papendrecht: verbeteringen voor groen en water

  •   40 keer gelezen

PAPENDRECHT • Het nieuwe college van Papendrecht gaat in samenspraak met de inwoners en ondernemers voor een groene, duurzame gemeente. Dat blijkt uit de begroting, die op donderdag 8 november besproken wordt door de gemeenteraad.

Vooral in samenspraak met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de hele raad, wil deze coalitie Papendrecht het komende jaar nog mooier, prettiger, veiliger en leefbaarder maken. Wethouder Financiën, Economie en Sport, Pieter Paans: "We nodigen mensen daarom ook actief uit om mee te doen en mee te denken".

Ambities voor 2019
In 2019 staat een aantal mooie projecten op stapel. Zo wordt Park Slobbengors heringericht, krijgt het nieuwe Land van Matena steeds meer vorm en wordt het nieuwe hoofdkantoor van Fokker zichtbaarder aan de oevers van de rivier.

Er is in deze begroting veel aandacht voor het verbeteren van groen en water door het versterken van de ecologische kwaliteit. Er komen betere fietsroutes en wegen worden opgeknapt. Bij het rioleringsplan wordt rekening gehouden met de veranderingen in het klimaat. Er komt een nieuwe duurzame gemeentewerf en een vernieuwd afval-brengstation. Het bruisend centrum, met leuke evenementen, biedt kansen aan lokale ondernemers.

Uiteraard is er ook aandacht voor die mensen, groepen of instellingen die steun nodig hebben. Er wordt ingezet op een sterke lokale ondersteuningsstructuur, zodat alle inwoners van jong tot oud deel kunnen nemen aan de samenleving. Tevens wordt er passende ondersteuning en waardering geboden aan vrijwilligers en mantelzorgers. "Zij zijn van onschatbare waarde. Voor iedereen moet het fijn wonen en leven zijn in Papendrecht", aldus de gemeente Papendrecht.

Veranderende samenleving
Pieter Paans:  "Het komende jaar gaan we onze inwoners nog meer betrekken bij onze plannen en ideeën. Als college gaan we meer de wijken in om te kijken, luisteren en in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers. Om in te spelen op alle opgaven die wij als gemeente moeten uitvoeren, gaan we ook intern aan de slag met onze gemeentelijke organisatie. We willen verbeterslagen maken daar waar nodig."

Meer informatie
Al de gepresenteerde ideeën en voornemens passen uiteraard in een gezond financieel kader. Op https://papendrecht.begrotingsapp.nl kan iedereen de begroting nalezen. Hierin staat precies hoe de gemeente komt aan het geld en waar het aan uit wordt gegeven. Bij de financiële inbreng van de inwoners gaat men uit van kostendekkende belastingtarieven en de inflatiecorrectie op de ozb.

Op donderdag 8 november wordt de begroting in de gemeenteraad besproken.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK