Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: stockfoto

Gezamenlijke aanpak tegen armoede in Alblasserdam

  •   290 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Door de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke partners, geloofsgemeenschappen, verenigingen en stichtingen te versterken, moet in de gemeente Alblasserdam de armoede in het Damdorp terug gebracht worden.

Een van de doelstellingen van de gemeente, maatschappelijke partners, geloofsgemeenschappen, verenigingen en stichtingen is het verbeteren van het welzijn van inwoners met een laag inkomen en/of schulden.

"Dit willen wij onder andere bereiken door het terugdringen of voorkomen van schulden, het verhogen van de participatiegraad en het doorbreken van eenzaamheid", meldt S.G.M. van Eck van de gemeente Alblasserdam. "Samen willen we ons sterk maken om deze doelstelling te behalen. Dit hebben we vastgesteld in een convenant die we gezamenlijk gaan ondertekenen."

Deze ondertekening vindt plaats op maandag 14 mei in Landvast. Door de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke partners, geloofsgemeenschappen, verenigingen en stichtingen te versterken willen we bereiken dat bovenstaande doelstelling werkelijkheid wordt. Onderdeel hiervan is het ondertekenen van een convenant, waarmee betrokken partijen kenbaar maken dat ze achter deze ambitie staan en het startsein willen geven voor het nemen van concrete vervolgstappen om deze doelstelling te behalen.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK