Nieuw schoolplein Viermaster in Papendrecht met wereldprimeur

  •   371 keer gelezen

PAPENDRECHT • Vorige week werd het nieuwe schoolplein van OBS De Viermaster officieel geopend. Met een Gamer op het plein beleefde De Viermaster zelfs een wereldprimeur.

Zes leerlingen van de groepen 5 en 8 openden samen met de wethouders Joke Reuwer (onderwijs) en Kees Koppenol (sport/bewegen en groen) het nieuwe schoolplein door twee vlaggen te plaatsen op de twee hoogste masten van het opvallende klim- en klauterschip op het plein.

In deze tijd is het belangrijker geworden dat kinderen uitgedaagd worden tot spel en bewegen. Op het plein zijn dan ook allerlei uitdagende speeltoestellen te vinden. Je kunt er klimmen, klauteren, stoeien (op een speciaal deel met rubberen tegels), balanceren, springen, duikelen, schommelen, rennen en diverse spelletje spelen. Een populair spel is en blijft het tafelen op de betonnen tafeltennis tafel. Deze is dan ook op uitdrukkelijk verzoek van de kinderen gebleven.

Wethouder Koppenol gaf aan bij de opening dat het belangrijk is dat we dit soort uitdagende speelplekken hebben. Het past in het beleid van de gemeente om bewegen, zeker bij kinderen, te stimuleren. Wethouder Reuwer sloot zich hierbij aan. Door veel te bewegen leren kinderen ook beter en komen ze beter in hun vel te zitten.

Natuurlijke materialen
Er is op het plein gewerkt met natuurlijke materialen. Het bedrijf Speelmaatje heeft het ontwerp gemaakt en uitgevoerd, voor wat betreft de speeltoestellen. Natuurlijke materialen en groen hebben een positieve invloed op mensen. De gebruikte houtsoort is robinia. Deze duurzame houtsoort is hard en stevig.

Onder de speeltoestellen is zand te vinden. Met mooi weer is het voor kinderen goed om daar met blote voeten doorheen te lopen.  Er zijn extra bezems gekocht waarmee kinderen zand terug bezemen in de gedeeltes waar het zand ligt. Daarnaast is er een rooster voor de ingang van De Viermaster aangelegd waarboven de kinderen zich kunnen uitschudden als ze veel zand hebben, dit zijn ze nog gewend van het spelen in de zandbak.

De grote oppervlakte aan zand zorgt ook voor het beter afvoeren van hemelwater op het plein. De gemeente Papendrecht heeft zich aangesloten bij de operatie Steenbreek. Hierbij stimuleert de gemeente mensen om tegels (steen) weg te halen en om te zetten in aarde, zand, enzovoorts. Wethouder Koppenol gaf aan dat met dit plein hier ook aan bij werd gedragen.

Eerste school
De Viermaster heeft als eerste school ter wereld een Gamer liggen van Energy Floor. Deze gamer bestaat uit een kinetische tegel waar kinderen op kunnen springen. Hiermee wekken ze energie op voor de gamer. De gamer bestaat uit negen tegels die energie uit zonlicht opvangen. Ook deze energie wordt gebruikt voor de Gamer. Deze zelfde negen tegels geven licht als je er op springt. Zo kun je er spelletjes op doen. Op dit ogenblik is er nog beperkt software ontwikkeld voor de Gamer. De kinderen van De Viermaster is gevraagd door Energy Floor om met ideeën te komen voor games op de Gamer. Daar werd enthousiast op gereageerd. Inmiddels zijn de eerste ideeën binnen.

Meer fietsenstallingen
Door de groei van de school en het beleid om kinderen meer op de fiets te laten komen, was er behoefte aan meer ruimte voor fietsen. De ruimte voor de fietsen is nu dan ook uitgebreid door het  deel van het schoolplein dat buiten de hekken was aangelegd nu om te toveren in een fietsenstalling. Op dit stuk staan ook de afval containers. Op De Viermaster wordt in samenwerking met Netwerk afval gescheiden. Dit leren de kinderen van jongs af aan. Netwerk heeft gezorgd voor diverse containers voor het gescheiden afval.

Tweede fase
Het schoolplein is nog niet af. Als het gebouw van De Viermaster is uitgebreid, komen de kleuters en peuters weer terug aan het Van der Palmpad 2. Het plein zal dan verder vorm krijgen. Er zal dan vooral veel groen bij komen. Voor deze tweede fase gaat De Viermaster een beroep doen op de een fonds voor groene schoolpleinen van Jantje Beton.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
reageer als eerste
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK