Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Wethouder Quik heeft niet voldoende ambtenaren om nu twee varianten te onderzoeken.
• Wethouder Quik heeft niet voldoende ambtenaren om nu twee varianten te onderzoeken. (Foto: Geurt Mouthaan)

Raad Molenlanden wil onderzoek naar noordelijke én zuidelijke randweg Groot-Ammers

  •   37 keer gelezen

MOLENLANDEN • Raadsleden van Molenlanden hebben de het college van burgemeester en wethouders dinsdagavond gevraagd onderzoek te doen naar zowel een zuidelijke als noordelijke randweg in Groot-Ammers. Het college wilde alleen een noordelijke variant onderzoeken.

In 2012 kocht de gemeente Molenwaard grond aan tussen de Peppelweg en Graafland om de aanleg van een zuidelijke randweg in de toekomst mogelijk te maken. Aanleiding is de verkeersoverlast die bewoners van de Voorstraat en Sluis al vele jaren ervaren. Nu opteert het college dus voor een randweg aan de noordkant van het dorp.

De Gorzen
Niet alleen raadsleden vroegen om onderzoek naar de twee varianten. Ook inspreker Eef Bieshaar, bewoner van De Gorzen, een straat die evenwijdig loopt aan de Voorstraat en Sluis, vroeg het college ook de zuidelijke variant verder te onderzoeken. Bieshaar sprak namens alle bewoners van De Gorzen en de firma's Mourik en Van der Vlist.

Bieshaar citeerde uit een concept onderzoeksrapport dat adviseert de zuidelijke randweg verder uit te werken. Raadsleden meldden dat zij een latere versie van het rapport hebben, waar die aanbeveling niet in staat.

Kansloos
Inspreker Gerrit Vlot wees erop dat er al in de tachtiger jaren werd gesproken over een randweg langs het dorp. Hij vroeg het college om doortrekking van de Middenpolderweg, ten zuiden van het dorp. "Van mij mag die weg de status van ruilverkaveling houden", aldus Vlot. Ook vroeg hij zich af waarom het college nu kiest voor onderzoek naar een noordelijke variant.  "In het verleden gaf het Waterschap Rivierenland aan dat dit geen goede optie is. Waarom zet het college in op een optie die in het verleden kansloos was?"

Vlot had nog een kanttekening: "Een noordelijke randweg zou parallel lopen aan de huidige doorgaande weg. Bij calamiteiten zit je als ratten in de val."

Financieel aantrekkelijker
Ad van Rees (CDA) wees Bieshaar erop dat de noordelijke variant financieel aantrekkelijker is dan de zuidelijke. "Het gaat bij de noordelijke randweg om een kort stuk dijk. En kunt u begrijpen dat we vanaf de Peppelweg minder positieve geluiden horen over een zuidelijke randweg? Als de Peppelweg een provinciale weg wordt, kan het landbouwverkeer daar geen gebruik meer van maken."

Erik Jonker (CU) opperde: "Hou daar gewoon een 60-kilometerzone, dan kan het agrarisch verkeer er ook nog netjes overheen."

Agrarische bedrijfsvoering
Paul Verschoor (Progressief Molenlanden): "Wij hebben eerder gezegd geen voorstander te zijn van een zuidelijke randweg, vanwege verstoring voor de agrarische bedrijfsvoering."

Gang erin houden
Wethouder Johan Quik vertelde de raad dat de gemeente niet voldoende ambtenaren in dienst heeft om zowel de noordelijke als de zuidelijke randweg te onderzoeken. "De meeste positieve effecten lijken op dit moment aan de noordzijde te liggen. Ik hecht er veel waarde aan om daarmee aan de slag te gaan. We willen de gang erin houden." Ook beloofde hij de raad na te gaan waarom de passage die voorkeur voor een zuidelijke variant aangeeft uit het rapport is gehaald. 

Mankracht inhuren
Wilma de Moel (Doe Mee Molenlanden) vroeg zich af of het college op het gemeentehuis extra capaciteit kan inkopen. Breddels viel haar bij. "Wat zou het inhuren van mankracht kosten? Kunt u vóór de volgende vergadering een indicatie geven?"
Quik: "Ik probeer nu de snelheid erin te houden. Nieuwe mensen zouden zich eerst moeten inlezen. Ik wil het nagaan, maar er is niet veel financiële ruimte."

Van Rees vond dat de vraag om onderzoek naar beide varianten te makkelijk wordt gesteld. "We hebben al gezien dat een zuidelijke randweg kostbaar wordt. En ik wil aandacht vragen voor de boeren. Daarnaast zou je de Ammerse Boezem moeten overbruggen, wat nu een landschappelijk icoon is."

Amendement
Breddels meldde dat haar partij (VVD) overweegt met een amendement te komen om ook de zuidelijke variant te onderzoeken, naast de noordelijke. "We willen daarom eerst weten hoeveel geld daarvoor nodig zou zijn." De Moel, Blok en Verschoor vielen haar bij. 

Niet toezeggen
Quick: "Ik weet niet of ik dat in beeld kan brengen. Ik kan dat op dit moment niet toezeggen. Ik wil me in eerste instantie op het noordelijke tracé richten." Voorzitter Jan Arie Koorevaar vroeg de raadsleden of ze ermee kunnen leven als het college het bedrag pas bij een latere raadsvergadering kan noemen. Daarop reageerde de raad instemmend. "Het onderwerp blijft bespreekstuk bij een volgende vergadering", concludeerde Koorevaar.

Vrachtverkeer
Wietse Blok (SGP) kondigde een amendement aan met betrekking tot het vrachtverkeer. "Het vrachtverkeer is maar 6 procent van het totaal, maar door de lengte en het gewicht zorgt dit voor problemen", aldus Blok. Zijn partij denkt aan een verbod voor vrachtverkeer. Verschoor: "Wij zouden dit amendement graag samen met de SGP indienen." 

Veiligheid inwoners
De wethouder is geen voorstander. "De politie heeft aangegeven dat ze niet gaan handhaven op een vrachtverbod. Deels omdat de omrij-routes te lang zijn en omdat vrachtwagenchauffeurs die vanaf de westelijke kant komen geen mogelijkheid hebben om te keren." Blok reageerde: "We praten over de veiligheid van inwoners, niet over het belang van de transportsector. Als u al bij Streefkerk een bord neerzet, hoe zit het dan met mogelijkheden om te keren?" Quik: "De politie geeft aan niet te willen meewerken."

Politie
Erik Jonker (CU) reageerde verbaasd. "Dan heb je binnen het college toch iemand die leiding geeft aan de politie?" Quik: "Natuurlijk wil ik dit nogmaals onder de aandacht brengen bij de politie. En we vragen plaatselijke ondernemers om een andere route te kiezen." De Moel: "We zullen een amendement van de heer Blok zeker ondersteunen."

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }