Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Raad en college willen meer vaart maken met woningbouw in Molenlanden.
• Raad en college willen meer vaart maken met woningbouw in Molenlanden.

Raad en college Molenlanden willen snel meer woningen

  •   41 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden maakt van woningbouw en verbetering van verkeer en vervoer speerpunten. Ook raadsleden willen dat haast gemaakt wordt met de bouw van meer woningen.

Het college wil een versnelling aanbrengen in woningbouw, zo blijkt uit de kadernota. Ook willen burgemeester en wethouders de aanleg van een oost-west verbinding tussen Kinderdijk en de N216 onderzoeken. 

Knarrenhoven
CDA'er Ad van Rees viel het college bij als het gaat om huizenbouw. "Stevig inzetten op woningen vindt het CDA belangrijk." Wel gaf hij de leden van het college mee: "Maak werk van het afstemmen van het aanbod op de behoefte. En particuliere initiatieven en nieuwe oplossingen, zoals CPO-projecten en 'knarrenhoven', moeten de ruimte krijgen." Om Molenlanders te helpen bij het verduurzamen van het huishouden, wil het CDA dorpsregisseurs inzetten die hen kunnen adviseren bij die verduurzaming.

Ook Doe Mee! Molenlanden wil doorpakken. Buddingh: "Zorg dat er gebouwd gaat worden. Laat je niet afremmen."

De ChristenUnie noemt woningbouw eveneens als een van de zaken die prioriteit moeten krijgen - naast aandacht voor het voorkomen van armoede en werken aan duurzaamheid. 

De VVD wil bouwen in alle kernen, waar mogelijk voor eigen inwoners. Bert Snoek: "We willen nergens een bouwstop. En er moeten kaders komen voor ons beleid op het gebied van ruimtelijke ordening."

Deltaplan
Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) wil 'een soort deltaplan voor woningbouw'. "Bij elk project willen we afspraken maken over het percentage sociale woningen. Ontwikkelaars die daar niet aan voldoen kunnen geld in een pot storten, zodat die woningen elders kunnen worden gerealiseerd."

Mogelijkheden
Wethouder Arco Bikker heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken om voldoende huizen te bouwen. "Binnen de afspraken die gemaakt zijn, zijn er voldoende mogelijkheden om te komen tot woningbouw. Het beleid kan per kern verschillend zijn."

Asfalt
Sprekend over verkeer lieten raadsleden blijken niet domweg meer asfalt te willen neerleggen. Doe Mee! Molenlanden pleit voor een fietspad langs de Graafstroom en meer prioriteit voor fietsers. De ChristenUnie wil ook meer aandacht voor fietsers. Harry Stam: "Extra asfalt in de polder heeft niet onze voorkeur. Wel het stimuleren van fietsroutes, de waterbus en goed openbaar vervoer. Trek geen geld uit voor onderzoek naar meer asfalt in de polder."

Paul Verschoor: "We zijn er geen voorstander van veel groen in te leveren voor asfalt."

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }