Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Bert Bons

College: nog 100.000 euro voor tekorten sportcentrum Blokweer in Alblasserdam

  •   154 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het Alblasserdamse college wil 100.000 euro extra uittrekken om te voorkomen dat Beheerstichting Sport Alblasserdam, beheerder van sportcentrum Blokweer, weer liquiditeitsproblemen krijgt.

Eerder dit jaar sprong de gemeente al financieel bij om het liquiditeitstekort van 333.000 euro over 2018 op te vangen. Met succes: 'De getroffen noodmaatregelen hebben het beoogde effect gesorteerd. De liquiditeitspositie is verbeterd en de continuïteit van BSSA is voor de korte termijn gewaarborgd', laat het college in het raadsvoorstel weten.

Voor de korte termijn, want de financiële problemen zijn hiermee zeker niet achter de rug. Burgemeester en wethouders schrijven dat op grond van de sinds kort bekende cijfers dat BSSA niet uitkomt met het gevraagde subsidiebedrag van 372.000 euro. 'Het is te verwachten dat genoemd bedrag fors zal worden overschreden. (...) Mede om te voorkomen dat BSSA in het verdere verloop van 2019 weer in liquiditeitsproblemen raakt, is het aan te bevelen om de verleende jaarsubsidie van 2019 met 100.000 euro te verhogen.'

Half april verstrekte de beheersstichting aan het gemeentebestuur de conceptjaarcijfers over 2018 en de analyse door BSSA van de jaarcijfers van 2017 en 2018. Het beeld dat eruit naar voren kwam: de verwachtingen in de begrotingen werden keer op keer niet gehaald en de tekorten gingen snel omhoog. Of, zoals, het college het omschrijft: 'De realisatiecijfers wijken in toenemende mate af van de begrotingscijfers.' In 2017 gaat om een nadelig verschil van 195.000 euro ten opzichte van de begroting, in 2018 is dat opgelopen tot 225.000 euro.

Oorzaken
Als reden van de overschrijdingen worden meerdere oorzaken genoemd. De kosten van personeel zijn gestegen doordat er meer inzet nodig vanwege nieuwe regelgeving en er minder met vrijwilligers wordt gewerkt. Daarnaast maken verenigingen minder gebruik van Blokweer, is er een afname van nationale wedstrijden en zijn de energielasten niet gedaald zoals was begroot, maar laten deze een 'gelijkblijvende trend' zien.

Het college benadrukt dat de financiële middelen door BSSA volledig zijn besteed aan de exploitatie van sportcentrum Blokweer. Of ze ook efficiënt en doelmatig zijn ingezet is onderwerp van onderzoek door een extern adviesbureau. 'Daarbij mag niet onvermeld blijven dat BSSA bij aanvang van haar werkzaamheden geen 'bruidsschat' of reserves heeft meegekregen.'

Vrijwilligersbestuur
Het adviesbureau zal in zijn conclusies ook ingaan op de vraag die het gemeentebestuur zichzelf stelt: 'Het in beheer geven van een complex en nieuw zwembad en een sporthal aan een vrijwilligersbestuur heeft wellicht meer begeleiding nodig gehad. Hebben wij niet te licht gedacht over de verantwoordelijkheden die wij van een vrijwilligersbestuur verwachten? Hebben we het nieuwe bestuur bij de aanvang van haar werkzaamheden wel voldoende ondersteuning geboden en middelen gegeven om zich te bekwamen?' 

Het college wil schoon schip maken. Daarbij zal de gemeente wat betreft burgemeester en wethouders zeggenschap moeten krijgen bij bestuursbenoemingen. 'We gaan hier de komende periode samen met BSSA invulling aan geven.' Het bureau zal ook onderzoeken op welke wijze de bedrijfsvoering van het Alblasserdamse sportcentrum verbeterd kan worden en welk subsidiebedrag structureel nodig is om vanaf 2020 in het jaarlijkse exploitatietekort van Blokweer te voorzien. 'De uitkomsten dienen uiterlijk 31 augustus bekend te zijn.' 

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }