Foto: Suzanne Heikoop

Nieuwe portefeuilleverdeling college van B&W van Papendrecht vastgesteld

  •   keer gelezen

PAPENDRECHT • De vijf nieuwe wethouders van Papendrecht zijn donderdag benoemd en vervolgens geïnstalleerd. Dat gebeurde tegelijkertijd met het bespreken van het bestuursakkoord ‘Samen maken we Papendrecht’ door de gemeenteraad.

Het college bestaat uit waarnemend burgemeester Annemiek Jetten (Openbare orde & Veiligheid, Representatie, Bestuur & Organisatie) en de wethouders Arno Janssen ( Ruimtelijke ordening, Bouwen & wonen, Omgevingswet, Duurzaamheid, Verkeer, Vervoer & Waterstaat, Burgerzaken en Coördinatie vluchtelingenopvang), Sophia de Keizer (Financiën inclusief grondexploitaties, Economie inclusief bedrijvenloket en Communicatie), Jan Dirk van der Borg (Sport, Recreatie & Cultuur inclusief groenbeheer, Jeugdzorg, Drechtsteden en samenwerkingsagenda, Digitalisering en ict), Jaco van Erk (Sociaal domein, inclusief samenkracht en burgerparticipatie (Sociale duurzaamheid)) en Arjan Kosten (Onderwijs, Volksgezondheid & Milieu inclusief afval, Beheer begraafplaats, Participatie en bestuurlijke vernieuwing) . Zij worden ambtelijk ondersteund door gemeentesecretaris Joost Ansems. 

Burgemeester Annemiek Jetten: “Ik kijk uit naar de samenwerking met deze nieuwe club mensen. Samen gaan we er een mooie tijd van maken en ons best doen om van Papendrecht een nog fijnere plek te maken om te wonen, leven en werken.”

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5