<p>• Het huis in aanbouw aan de Zuidkil, waarop Leen den Ouden doelt.</p>

• Het huis in aanbouw aan de Zuidkil, waarop Leen den Ouden doelt.

(Foto: Leen den Ouden)

‘Eindresultaat project Tiendzone strookt niet met oorspronkelijke bedoeling’

  •   keer gelezen

PAPENDRECHT • Met de bouw van steeds grotere huizen voldoet het project ‘Cultuur Historische Tiendzone’ niet meer aan de bedoeling die er vijftien jaar geleden aan gegeven is.


Dat is de mening van Leen den Ouden uit Papendrecht. Hij is aangesloten bij de Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard en beheert de 20 jaar oude Educatieve Natuurtuin in het Alblasserbos. Daarnaast is hij gids bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en tuinvogeladviseur van Vogelbescherming.

Tevens zat hij in de commissie die ruim vijftien jaar geleden gevormd werd om het karakter van het Cultuur Historische Tiendzone-gebied, bestaande uit perceeltjes weiland en moestuinen te behouden. Het gebied was vooral eigendom van de Oosteindbewoners en een aantal kleinere percelen voor moestuinen of kleinvee, behoorde toe de Grote Kerk.

Kleinschalig
Leen: “Het gebied moest intact blijven en kleinschalig worden opgezet. Daar is door de commissie veel tijd en aandacht aan besteed.” Het behoud van het cultuurlandschap was belangrijk. Tot in detail werd beschreven hoe de vormgeving van de bruggetjes en hekken moest worden.

“Ook is uitgebreid gesproken over de ‘boerderijtjes’. Die moesten passen in het landschap. Na uitgebreid overleg lag er een plan op tafel met zes of acht boerderijtjes, in een beperkt aantal kavels, in een witte kleur met rieten daken en in het landschap passend. Dit is opgenomen in het rapport ‘Cultuur historisch Landschapspark De Tiendzone’.”

Onbeleefd
“Toen ik een paar weken geleden langs de Oostkil liep, kon ik mijn ogen niet geloven. Ja er waren, in elk geval ‘boerderijtjes’, maar wat er nu geplaatst wordt tegenover de school, heeft niets met een boerderij van de oorspronkelijke intentie te maken. Zowel in omvang als in uitstraling is dit iets heel anders en hoort in het ‘Cultuur Historische Landschapspark De Tiendzone’ niet thuis. Dat de gemeenteraad op deze wijze de werkzaamheden, van met name de vrijwillige leden van deze commissie, genegeerd heeft is niet te begrijpen. Minimaal had een gesprek over dit onderwerp met de oud-commissieleden op z’n plaats geweest, gewoon een vorm van beleefdheid.”

Reactie gemeente
De gemeente Papendrecht meldt in een reactie dat de meeste woningen in het gebied aan de Zaling en de Zuidkil voldoen aan de eisen zoals die destijds gesteld zijn. “Voor de woning aan de Zuidkil 26 is een zogenaamde binnenplanse vrijstelling verleend”, laat woordvoerder Sandra Dwarswaard weten. “Het grondoppervlakte wijkt met 3,5 vierkante meter af van het maximale toegestane oppervlakte van 150 vierkante meter. Aangezien de afwijking minder dan 10% bedraagt, is dat toegestaan.”

De bouwhoogte van de woningen is overigens conform bestemmingsplan. Tevens voldoen al deze woningen aan de aangegeven beeldkwaliteit van de witte muren en de rieten kap. 

Niet tevreden
Leen den Ouden is niet tevreden met deze reactie. “De kern van het verhaal is, dat door een commissie een goed plan wordt opgemaakt. Daarna wordt zo’n plan uit zijn verband getrokken. Het is voor de bewoners van Papendrecht te zien, dat de omvang en de hoogte steeds zijn vergroot. Dat hoort in de Tiendzone niet thuis. Het is niet in verhouding. Dus de gemeente en gemeenteraad hebben zich keurig aan de regeltjes gehouden en wassen hun handen in onschuld.”

“Er is door de gemeente geen enkele actie ondernomen om de commissie op de hoogte te stellen. Hieruit blijkt, dat je ondanks het grote aantal jaren van dit project, continu het project moet blijven volgen en dat heb ik helaas niet gedaan. Te goed van vertrouwen.”

Leen heeft de overige commissieleden van destijds benaderd, maar zij wonen niet meer in Papendrecht of willen zich vanwege andere redenen niet uitspreken over de materie.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5