<p>&bull; Ook leerlingen uit groepen zes dragen sinds maandag mondkapjes, zoals op De Leilinde in Papendrecht.</p>

• Ook leerlingen uit groepen zes dragen sinds maandag mondkapjes, zoals op De Leilinde in Papendrecht.

(Foto: Richard van Hoek)

Scholen zoeken oplossingen voor drukte teststraten en ‘blijven schakelen’

  •   keer gelezen

REGIO • Een groep scholen probeert in Molenlanden een eigen testlocatie voor leerkrachten in te richten. Het gaat om de stichting O2A5 voor openbaar primair onderwijs in de regio. Drukte in teststraten zorgt ervoor dat leerkrachten soms onnodig lang afwezig zijn.


Directeur Ruud Blaas: “Leerkrachten met klachten kunnen vaak pas een dag later terecht om te testen. Dan duurt het nog een dag voordat ze de uitslag hebben. Ze kunnen dus twee à drie dagen geen les geven. Als O2A5 proberen we daarom op twee plekken in Molenlanden testlocaties in te richten.”

Domino-effect
Veel scholen hebben te weinig leerkrachten en invallers om ziekte of afwezigheid op te vangen. “Er is in eerste instantie al een groot tekort aan leerkrachten in Nederland en dat zorgt nu samen met de corona-perikelen voor extra druk op de bezetting in onze scholen”, aldus Blaas. “Bij twee leerkrachten zijn de eigen kinderen thuis omdat er in hun klassen corona speelt is er corona in de oppassituatie. Het is een domino-effect.”

Bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Sliedrecht (OPOPS) volgen ze een andere tactiek. “We gaan naar sneltestbureaus, want de gewone route duurt te lang”, vertelt bestuurder Cindy Ligt. “Als stichting vergoeden wij de tests, want vervanging van personeel is duurder.”

Klassen thuis
Zodra er drie leerlingen in een klas een positieve coronatestuitslag hebben, moeten scholen de hele klas naar huis sturen. Daardoor zijn er op De Lingewaard in Arkel drie groepen thuis, op de Klim-op in Hoornaar twee groepen. Bij IKC Het Nokkenwiel in Alblasserdam zat er vorige week één klas in quarantaine. Op de CBS Samen op Weg in Hoornaar is momenteel één klas thuis, na drie besmettingen.

Spannend geweest
“In de eerste week van november hadden we op De Leilinde in Papendrecht twee groepen thuis”, aldus Ligt van OPOPS. “In de tweede week van november vielen zes groepen uit, verdeeld over drie Papendrechtse scholen. En in de week van 15 tot en met 19 november waren het elf groepen van vier Papendrechtse scholen. Er zijn in de afgelopen weken scholen geweest waar vijf van de dertien groepen in quarantaine zaten. Daar is het spannend geweest of we open bleven.” De uitval bij leerkrachten valt bij de scholen van OPOPS erg mee.

Op OBS de Ammers in Groot-Ammers werd vorige week online les gegeven aan alle klassen, omdat de besmettingsaantallen te hard opliepen. Er waren in Groot-Ammers ook andere scholen met klassen in quarantaine.

Blij met besluit
Ondanks alles is de onderwijssector in de regio blij met het overheidsbesluit om de scholen open te houden. Blaas: “We moeten het met elkaar zo goed en zo kwaad mogelijk proberen. Dat is goed voor leerlingen en werkende ouders; als je scholen sluit, leg je ook een bommetje voor mensen die in de zorg werken en ineens kinderen thuis hebben. We hebben op De Lingewaard in Arkel best een grote groep ouders die werken in de zorg of een ander essentieel beroep hebben. Zij hebben per direct een oppasprobleem als wij sluiten.”

Geen oppas
Als een klas zonder leerkracht komt te zitten en er geen vervanging te vinden is, mogen kinderen van ouders met een essentieel beroep bij O2A5 toch naar school komen. “Dat mag als er thuis geen oppas is. Bij de eerste lockdown hadden we daardoor gemiddeld 60 tot 80 leerlingen op De Lingewaard die toch naar school kwamen. Op de Klim-op in Hoornaar waren het 10 à 15 leerlingen. Dus we moeten er toch zijn. Ook daarom hebben we liever dat de scholen openblijven.”

Online les
Bij Yuverta De Bossekamp in Ottoland (vmbo) krijgen gemiddeld twee klassen per week thuis les, via internet. “En er zijn gemiddeld drie à vier collega’s thuis”, zegt schoolleider Sjaak Kreeft. “Qua rooster kunnen we het nog redelijk regelen.”CBS Samen op Weg in Hoornaar heeft voor de tweede keer een klas naar huis moeten sturen. Twee leerkrachten zijn thuis door corona, een van hen geeft zijn klas online les.

Dringend advies mondkapjes
Hoewel de overheid dringend adviseert leerlingen vanaf groep zes een mondkapje te laten dragen, doen niet alle kinderen dat. Blaas: “We zullen het niet als politieagent verplichten. Er zijn ouders en kinderen die het niet prettig vinden. Een van de argumenten van ouders is dat ze bij kinderen zo min mogelijk angst willen veroorzaken. Zij willen dat kinderen er zo min mogelijk over na hoeven te denken, de oorspronkelijkheid van het kind behouden.”

De directie van OBS De Ammers in Groot-Ammers en OBS De Boomgaard in Streefkerk krijgt heel wisselende reacties op de mondkapjes. Directeur Anouk Vonk: “Het bestuur heeft een brief gestuurd naar alle ouders, maar niet alle kinderen dragen een mondkapje. Op De Ammers dragen gemiddeld ongeveer vijf van de dertig kinderen geen mondkapje.”

Soms angst
Op De Leilinde in Papendrecht dragen vrijwel alle kinderen een mondkapje. Directeur Louise Witvliet: “We vinden het belangrijk om met ouders in contact te blijven wanneer zij zich niet kunnen vinden in de maatregelen. Dan heb ik een gesprek met ouders. Maar mensen zijn er vrij in. Kinderen willen we niet buitensluiten. Ouders moeten wel respecteren dat wij als leerkrachten toch soms angst hebben. Het wordt besproken met de kinderen. Ook dat mensen hun eigen mening mogen hebben. Dat is inherent aan het openbaar onderwijs; we hebben hier mensen met allerlei geloofsovertuigingen.”

Verplichting mondkapjes
In het voortgezet onderwijs geldt, anders dan in het basisonderwijs, voor leerlingen een verplichting voor het dragen van mondkapjes. Kreeft: “We moeten weer even politieagentje spelen. Leerlingen moeten het in de gangen wel op, in de klas niet. De meesten vinden het niet prettig. Thuis zijn er veel verschillende invalshoeken. Je merkt dat sommige ouders het maar onzin vinden. Dan zeg ik: ik vind het ook niet leuk, maar wij moeten doen wat de overheid bepaalt.”

Open houden
Blaas wil niet polariseren. “We moeten vooral niet uit elkaar groeien, dat is het allerbelangrijkst. Daarom ben ik er voorstander van om scholen open te houden, hoe lastig het soms is.” Ook Kreeft wijst op het belang van ontmoeting in de scholen. “Rellen ontstaan doordat individuen elkaar ophitsen via social media. Zij worden niet gecorrigeerd door de groep. Het groepsproces, daar is de school een plek voor, samen met de sportclubs. Op school heb je een begeleid groepsproces, je geeft er sturing aan. Een kind socialiseert dankzij die groep.”

Onrust
Jolanda Mulder, directeur van CBS Samen op Weg in Hoornaar, is net als Blaas en Kreeft blij met het open blijven van de scholen. “Maar ik merk wel dat er binnen de school veel onrust is. Als er een tweede leerling naar huis gaat met klachten, vraagt de leerkracht zich af: wanneer zal de derde volgen en moet de klas naar huis? Daarnaast zijn er in de invalpoule weinig mensen beschikbaar, dus hoe gaan we het ingevuld krijgen als er leerkrachten uitvallen?”

Best lastig
Lisette van de Weijer van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, met 16 basisscholen en 8 middelbare scholen, vindt het ‘best lastig’ dat de scholen open blijven. “Aan de andere kant is het fijn om leerlingen in school te hebben. Het geeft wel onrust onder personeel en bij ouders, omdat besmettingen oplopen. Als onderwijsgroep hebben we er geen standpunt over. We maken er het beste van.” Bij de onderwijsgroep zijn ook IKC Het Palet en Het Nokkenwiel in Alblasserdam aangesloten.

Snottebellen
Het ‘snottebellenbeleid’ is afgeschaft, wat betekent dat kinderen met milde klachten nu ook thuis moeten blijven. Doordat er niet altijd oppas voorhanden is, moeten ouders nu ook vaker thuisblijven. Wat vinden scholen van dit besluit? Mulder: “Ik denk dat het goed is, omdat er veel onzekerheid is. Dit geeft duidelijkheid. Nu hebben we alleen kinderen op school die getest zijn via de GGD of geen klachten hebben.”

Meer helderheid
Van de Weijer: “Het is heel vervelend, maar ouders moeten toch al zoveel mogelijk thuiswerken. Het voorkomt wel besmettingen van anderen. Het was voorheen soms onduidelijk. Niet elke ouder laat zijn of haar kind testen. Dit geeft wel meer helderheid. Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen moeilijk is. Het doel is om klassen zo min mogelijk online onderwijs te hoeven geven.”

Boosterprik
Voor teamleden vindt Van de Weijer de afschaffen van het snottebellenbeleid beter. “Ik denk dat teamleden gerustgesteld zijn dat verkouden kinderen thuis moeten blijven. Omdat er ook teamleden zijn met bijvoorbeeld een partner met een kwetsbare gezondheid. Het is spannend dat ook kinderen die geen klachten hebben het coronavirus bij zich kunnen dragen. Daarom wordt voor gepleit mensen die in het onderwijs werken een boosterprik te geven.”

Uitdaging
Vonk benoemt twee kanten: “Het is fijn dat de kinderen gewoon op school kunnen zijn, dat is de beste manier van onderwijs geven. Wat het lastig maakt is dat kinderen met milde klachten ook thuis moeten blijven, want ook collega’s hebben kinderen met milde klachten. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat er iedere dag bemanning is.”

Kerst
Scholen denken al na over kerst in coronatijd. Vonk: “We hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheid van een verlengde kerstvakantie. Het OMT heeft het advies gegeven om een week eerder vakantie te geven. Mogelijk gaan we de kerstviering naar voren halen. Normaal vierden we kerst ’s avonds, kinderen kwamen mooi aangekleed op school, er was lekker eten. Dat is er nu af. De ideeën die we vorige week hadden, kunnen al niet meer. Maar vorig jaar hadden we met kerst ook een alternatief programma.”

Schakelen
Ondanks alles doen scholen hun best om ook de decembermaand voor leerlingen zo prettig mogelijk te laten verlopen. Blaas: “Ik ben heel positief gestemd over hoe we het met elkaar regelen, hoe flexibel ouders zich opstellen, hoe teams ermee omgaan. Ik ben blij met hoe we met elkaar blijven schakelen en helpen.”

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5