• Een kaartje van de mogelijkheden hoe de primaire waterkering in Alblasserdam verhoogd kan worden.
• Een kaartje van de mogelijkheden hoe de primaire waterkering in Alblasserdam verhoogd kan worden. (Foto: Aangeleverd)

Nieuwe plannen voor dijkverhoging Alblasserdam ontzien het centrum

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • De waterkering in Alblasserdam moet rond 2030 verhoogd worden, maar geprobeerd wordt om daarbij de bestaande dijk door het centrum intact te laten. In plaats daarvan zou er een nieuwe waterkering om het centrum heen gelegd moeten worden.


Op donderdag 14 oktober hield de gemeenteraad een zogenaamde Bijeenkomst Informatie en Opinie (BIO) in de Rederij over het verleggen van de primaire waterkering in het centrum van het dorp.

Studenten van Hogeschool Rotterdam presenteerden hun oplossing voor het verleggen van de primaire waterkering en te voldoen aan de eisen van het Waterschap Rivierenland in het Nationaal Deltaprogramma en Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) zonder de bestaande dijk door het centrum zelf te verhogen.

De studenten hadden deze presentatie door de corona pandemie niet eerder kunnen geven aan College en Raad.

Het Burgerinitiatief Schutsluis Alblasserdam (BSA) had hoogtemetingen gedaan naar aanleiding van de presentatie van de BIO van 11 april 2019 om de voorgestelde dijktracés verder te onderbouwen en nader toe te lichten.

Wethouder Kraijo gaf een reactie van het college, na overleg met de Heemraden Roorda en Gremmen van Waterschap Rivierenland aan de raad, dat aanpassing van de primaire waterkering is voorzien rond 2030. Burgerinitiatief Schutsluis Alblasserdam gaat hun voorstel verder uitwerken met onder andere Rijkswaterstaat.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5