<p>Waterschap Rivierenland werkt op de dijk met aandacht voor de natuur. </p>

Waterschap Rivierenland werkt op de dijk met aandacht voor de natuur.

(Foto: Bert Spiertz)

Waterschap Rivierenland geeft dijkhellingen uit

  •   keer gelezen

REGIO • Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland het komende jaar 354 hectare aan dijkpercelen uit. Deze percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras. 


Waterschap Rivierenland werkt op de dijk met aandacht voor de natuur. Nieuwe ecologische werkprotocollen helpen agrariërs en aannemers daarbij. Sinds vorig jaar geldt voor het eerst in het hele gebied van Waterschap Rivierenland: eerder maaien en over een langere periode. Zo wordt dieren altijd een vlucht- en verblijfplaats op de dijk geboden. 

De eerste maaironde vindt plaats in twee fasen: eerst tussen 1 en 20 mei de helft (binnen- of buitentalud, op basis van ecologisch advies) en zes weken later de andere helft De tweede maaironde is tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid.

Inloopavond
De dijkpercelen worden uitgegeven op 15 en 22 november van dit jaar. Op dinsdag 2 november is er een inloopavond over de uitgifte van dijkpercelen. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen bij het hoofdkantoor in Tiel, waar de geldende coronamaatregelen in acht moeten worden genomen.

De uitgifte van dijkpercelen gebeurt met een overeenkomst voor één, twee of drie jaar. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan de belastingplichtigen voor. Bij meer geschikte en gelijkwaardige kandidaten vindt de gunning via loting plaats.

Inschrijven kan alleen via het digitale platform van Negometrix. Andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen; ze worden ongeldig verklaard. 

Website
Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/dijkpercelen of mail naar grondzaken@wsrl.nl.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5