Foto:

Inspectie: ‘Veiligheid niet voor alle leerlingen Gomarus geborgd’

  •   keer gelezen

GORINCHEM • De reformatorische Gomarus Scholengemeenschap moet meer rekening houden met het welbevinden en de veiligheid van leerlingen die de gewenste opvattingen en de gedragingen van de school niet delen. Sterker nog: de veiligheid van deze leerlingen is in onvoldoende mate geborgd. 


Dat schrijft de Inspectie van het onderwijs in een specifiek onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van het artikel ‘School duwt kinderen ongevraagd uit de kast’ in NRC van zaterdag 27 maart 2021. In dat artikel werd beschreven hoe leerlingen enkele jaren geleden gedwongen werden om tegenover hun ouders uit de kast te komen. 

Veiligheid en welbevinden
Bestuur en school van de school, met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel, besteden volgens het inspectierapport in het algemeen ruime aandacht aan de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Maar dat geldt niet voor leerlingen die de opvattingen van de school niet delen. En: “Er is onvoldoende mate sprake van een gedragen beleid over de rol van docenten en ander personeel bij het realiseren van een veilig klimaat voor alle leerlingen.”

Een deel van de docenten is volgens de Inspectie handelingsverlegen en mist handvatten om een klimaat te bevorderen waarin drempels voor leerlingen om zich te kunnen uiten worden weggenomen. “Het gesprek hierover komt weliswaar op gang, maar verschillende geledingen binnen de school voelen zich hierbij onvoldoende betrokken en ook heeft dat gesprek in onvoldoende mate geleid tot helderheid over het gewenste gedrag.”

Gesprekken
De inspectie heeft in totaal met 34 leerlingen, 5 oud-leerlingen, 20 docenten, 12 mentoren en 17 personen uit andere genoemde geledingen gesproken. Ook werden lessen bezocht, het leerlingvolgsysteem en personeelsdossiers bekeken en documenten bestudeerd. Leerlingen en oud-leerlingen, (voormalig) medewerkers van de school en ouders kregen de gelegenheid telefonisch contact op te nemen met de inspecteurs. Er was tevens een inloopmoment op een externe locatie voor mensen die de inspecteurs persoonlijk wilden spreken. Met 16 personen is telefonisch contact geweest, 3 ouders meldden zich bij het inloopspreekuur op locatie.

Kort geding
Het bestuuur van Gomarus Scholengemeenschap heeft deze zomer via een kort geding tevergeefs geprobeerd om publicatie van het rapport tegen te houden. De school is het met sommige passages niet eens. Aan het eind van het inspectierapport is een uitgebreide reactie van de school opgenomen. De conclusies van de inspectie gaan te ver, oordeelt bestuursvoorzitter Chr. J. Flikweert.

Ze zijn volgens het bestuur niet in lijn met de bevindingen ten aanzien van de veiligheid van alle leerlingen, en met wat er redelijkerwijs van school kan worden verlangd. “Evenwel is er bij het bestuur bereidheid en inzet om van de bevindingen van de inspectie te leren en de veiligheid van leerlingen te verbeteren.”

Onafhankelijk onderzoek
Het bestuur zegt mee te voelen met leerlingen die ‘helaas’ geen fijne schooltijd hebben gehad. De school heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar de fysieke en sociale veiligheid van de leerlingen. “Hoewel de score voor veiligheidsbeleving hoog was –een 8,6- zijn er ook aandachtspunten waarmee we aan de slag gaan.”

Tegelijkertijd zijn oud-leerlingen uitgenodigd om ervaringen met het bestuur te delen. “Daaruit komen nuttige adviezen voor ons schoolbeleid. Ook zijn er in het rapport van de inspectie behartigenswaardige punten die ons helpen om het onderwijs en de zorg voor leerlingen te verbeteren, onder andere het vergroten van de deskundigheid van alle betrokkenen en de interne communicatie optimaliseren, ook specifiek ten behoeve van veiligheid voor homoseksuele leerlingen. Komend schooljaar zal daar binnen alle teams aandacht aan worden besteed, onder andere door sessies met inbreng van ervaringsdeskundigen.”Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5