Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Bert Bons

Politiek Alblasserdam kiest voor voortzetting minderheidscoalitie

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • Er is brede overeenstemming in de Alblasserdamse politiek over het doorgaan van de huidige coalitie tussen CDA en PvdA. Er komt geen nieuwe wethouder bij dus in Alblasserdam.


Nadat de SGP enkele weken geleden aangaf de samenwerking te willen beëindigen binnen het college van B&W en Peter Verheij zijn wethouderszetel inleverde omdat de partij vond dat er niet serieus genoeg werd omgegaan met hun wens voor zondagsrust, was er onduidelijkheid over de voortzetting van het college.

Het is namelijk in principe niet mogelijk om een college te laten bestaan uit een minderheid van de gemeenteraad. Daarom heeft burgemeester Jaap Paans op de woensdag 2 en 9 juni overleg gevoerd met de voorzitters van de zes politieke fracties in de gemeenteraad van Alblasserdam.

Hij heeft vastgesteld dat er brede overeenstemming bestaat over de wenselijkheid van bestuurlijke continuïteit. Op dinsdag 29 juni bespreekt de raad dit in zijn openbare vergadering. Het college zet in de huidige samenstelling de bestuurlijke werkzaamheden voort.

De fractievoorzitters, gesteund door hun fracties, hechten belang aan continuïteit van bestuur en voortzetting van de werkzaamheden voor de nog resterende bestuursperiode. Die duurt tot het aantreden van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college na de aankomende verkiezingen op 16 maart 2022.

Op 7 en 8 juli vergadert de gemeenteraad daarna over het (financieel) perspectief van de gemeente voor de periode 2022-2025, ter voorbereiding van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Tijdens de Algemene Beschouwingen op deze avonden zullen de fracties aangeven wat men in deze bestuursperiode nog wil realiseren, uitgaande van de daarvoor beschikbare middelen.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier