<p>• Buurthuis De Pion, waar vroeger de Christelijk Gereformeerde kerk in gehuisvest was.</p>

• Buurthuis De Pion, waar vroeger de Christelijk Gereformeerde kerk in gehuisvest was.

(Foto: Bert Bons)

Repaircafé Alblasserdam gaat verder in de Waalsmondelaan

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het Repair Café van Alblasserdam, dat vijf jaar geleden werd opgericht in het ParticiPand, zal vanaf woensdag 2 juni plaatsvinden in buurthuis De Pion in de Waalsmondelaan in Alblasserdam.


Het Repair Café heeft vanwege de lockdown vanaf 9 december 2020 stilgelegen. Niet alleen de lockdown, maar ook ziekte van enkele vrijwilligers en vernieuwing van de gehuurde ruimte noopte tot een pauze in deze dienstverlening.

Tegelijkertijd gaf het bestuur van stichting SIHVA (Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Alblasserdam) te kennen dat de reparatieactiviteit per 1 juni niet langer door hen geïnitieerd zal worden, aangezien de meeste vluchtelingen van de grote groep die in 2015 arriveerde, zich een plek in de samenleving heeft verworven.

Inmiddels was het buurthuis De Pion opgericht om maatschappelijke en dienstverlenende activiteiten op te zetten of te faciliteren. Het werk van een Repair Café past goed binnen deze doelstelling, waardoor de overname voor de hand lag.

De nieuwe locatie van Repair Café wordt met ingang van 2 juni het buurthuis De Pion in de Waalsmondelaan. Slechts de fietsreparatie blijft nog enige tijd gesitueerd in het ParticiPand. Er zijn nieuwe coördinatoren aangetreden en de organisatie wordt aangepast.

Het buurthuis heeft niet dezelfde opslagcapaciteit als het ParticiPand, zodat te repareren artikelen niet zomaar achtergelaten kunnen worden in het nieuwe pand. Achterlaten van versleten of kapotte dingen met het oogmerk het Repair Café te helpen aan een onderdelenbestand kan ook niet meer.

Er wordt direct gerepareerd, terwijl de klant in het gezellige Pioncafé verblijft, en vervolgens neemt de klant zijn of haar bezit weer mee naar huis. Het is mogelijk om koffie of thee aan de bar te bestellen tegen een klein bedrag.

De maatregelen tot preventie van coronabesmetting zijn in dit buurthuis beter te handhaven dan op de oorspronkelijke locatie. Zo is het mogelijk om onderling afstand te bewaren en plastic schermen neer te zetten, waardoor op verantwoorde wijze gewerkt kan worden.

Eén en ander zal de focus van het Repair Café verleggen naar meer gezelligheid en ontmoeting, waarbij de vrijwilligers zich uiteraard zullen blijven inspannen voor goed reparatiewerk. Immers de afvalberg is gigantisch, mede doordat we al te gemakkelijk iets weggooien en daar wil het Repair Café op haar bescheiden wijze iets tegen doen.

In de periode tussen 2 juni en de zomervakantie zal het Repair Café één keer per twee weken op woensdag open zijn. De openingstijd op zo’n woensdag is 10.30 tot 14.00 uur.

Actuele informatie over locatie en openstelling is blijvend te vinden op www.repaircafe-alblasserdam.nl.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5