Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Stockfoto 123RF

Coronacrisis heeft grote invloed op inwoners Molenlanden

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • Tweederde van de inwoners die deelnamen aan het onderzoek ‘Vitaal Molenlanden: leven met en na corona’ geven aan dat de coronacrisis veel invloed heeft op het dagelijks leven. Ze zien minder familie en vrienden, bewegen minder dan voor de crisis en een kwart geeft aan zich eenzaam te voelen.


Voor meer dan de helft van de ondernemers die meededen heeft de coronacrisis een negatieve invloed op hun onderneming, door minder inkomsten, lagere omzet of veranderde werkzaamheden. Verenigingen en maatschappelijke organisaties geven aan grotendeels gestopt te zijn met de organisatie van activiteiten. Op het moment van onderzoek is er maar een klein deel dat financieel in de problemen is gekomen.

In totaal vulden zo’n 1000 inwoners de online enquête in: 703 inwoners, 142 ondernemers, 166 verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook voerde de gemeente zo’n 50 persoonlijke gesprekken met inwoners, ondernemers en verenigingen/maatschappelijke organisaties, zorg- welzijn- en onderwijsprofessionals.

Zorgen
Ruim 80 procent van de deelnemers ziet minder vrienden en 40 procent beweegt minder. Maar volgens de helft is er ook een positief effect, namelijk dat zij meer rust en minder haast ervaren. Wel geven meerdere mensen aan dat er sprake is van ‘corona-moeheid’.

Er zijn zorgen over het welzijn van mensen, over kwetsbare groepen en verborgen problematiek, zoals eenzaamheid en leefachterstand bij jongeren. Ook is het behoud van de lokale sociale structuur, zoals dorpshuizen en andere ontmoetingsplekken na de crisis van groot belang volgens de deelnemers. De gemeente heeft daarin een belangrijke rol, net als in het bieden van een vangnet

voor degenen die in de financiële problemen komen. Ook is er vanuit inwoners, ondernemers en verenigingen behoefte aan duidelijke, betrouwbare en actuele communicatie over corona-ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over positieve, lokale initiatieven. Inwoners gaven meer dan 200 tips over leven met en na corona, aan de medemens en aan de gemeente.

Dichtbij
Teunis Jacob Slob: “Ik wil alle mensen bedanken voor hun waardevolle inbreng en reacties tot nu toe en nodig ze uit om mee te blijven denken en praten. De eerste resultaten bevestigen het beeld dat de impact van corona groot is, zowel op de persoonlijke levenssfeer, financiën als op de gezondheid. Als gemeente gaan we verder in gesprek met onze inwoners, verenigingen en ondernemers om te kijken hoe we verder leven met en na de coronacrisis en elkaar hierbij kunnen ondersteunen. Molenlanden is ook nu dichtbij. We blijven in gesprek in deze ingewikkelde tijd en ik roep u op ook aandacht te houden voor elkaar. ”

Meepraten
De eerste resultaten van het onderzoek zijn op 13 april gepresenteerd aan de raad. Deze zijn te bekijken op www.molenlanden.nl/onderzoek. Op 20 en 22 april worden weer gesprekken gevoerd om verder door te praten over de resultaten. De gemeente nodigt ondernemers, sportclubs maatschappelijke organisaties en verenigingen uit zich hiervoor aan te melden.

Agenda
De resultaten van het onderzoek en de gesprekken worden verdiept en uitgewerkt in een Agenda ‘Vitaal Molenlanden’. Wederom samen met inwoners van Molenlanden. Het college van burgemeester en wethouders komt in juli met een raadsvoorstel.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier