Logo hetkontakt.nl/klaroen
<p>• Het gebouw waarin de voormalige bibliotheek gevestigd zat.</p>

• Het gebouw waarin de voormalige bibliotheek gevestigd zat.

(Foto: Aangeleverd)

Papendrecht zet plan voor zorgwoningen aan de Markt 2 door

  •   keer gelezen

PAPENDRECHT • De gemeente Papendrecht zet de plannen door voor het realiseren van tien zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen in de voormalige bibliotheek.


De fracties van D66 en Onafhankelijk Papendrecht (OP) hadden eerder deze week nog vragen gesteld over het verkoopbedrag van de plint, zoals de eerste verdieping genoemd wordt waar eerst de bibliotheek zat.

Dat verkoopbedrag was gesteld op 100.000 euro. Dat is ongeveer een half miljoen euro onder de boekwaarde en misschien wel 600.000 euro of meer onder de marktwaarde.

Vragen bij D66 en OP
Dit riep, zeker in de huidige tijd van begrotingstekorten en bezuinigingen, de nodige vragen op bij D66 en OP. Ze willen een recent taxatierapport ontvangen van het gebouw en willen weten of de transactie van slechts 100.000 euro voldoet aan Europese regels voor het vrije verkeer. Ook willen de partij weten of de koopovereenkomst voldoet aan de regels voor staatssteun, aangezien Woonkracht 10 een korting krijgt van meer dan 600.000 euro.

Ook willen de beide partijen weten wat destijds de vraagprijs was aan supermarkt Aldi en welk bedrag gevraagd is aan Ruud Korteland van de gelijknamige rijwielhandel. Zowel Aldi als Korteland hebben in de afgelopen jaren onderhandeld over aankoop van het pand.

Uitleg
Op deze vragen gaat de gemeente Papendrecht niet in. In een persbericht legt de gemeente uit hoe het tot de beslissing gekomen is de ruimte voor een ton te verkopen aan Woonkracht 10.

“Destijds kreeg een ander plan om een supermarkt te vestigen in het leegstaande pand van de voormalige bibliotheek veel weerstand”, legt het gemeentebestuur uit. “Zowel politiek als maatschappelijk bleek er geen draagvlak te zijn voor een dergelijke commerciële invulling. De afgelopen jaren is daarom uitgebreid gezocht naar een andere bestemming.”

Andere plannen gesneuveld
Verschillende scenario’s passeerden de revue. Van horeca, wonen en bedrijfsunits tot leisure-functies. Alle mogelijkheden zijn vervolgens getoetst op onder andere ruimtelijke kwaliteit, bijdrage aan de versterking van het marktplein en het centrum en het financieel resultaat. Ook de optie om een deel van de plint te wijzigen naar bestemming detailhandel voor de huisvesting van een fietsenwinkel is op tafel geweest. De gesprekken hierover sneuvelden echter in een vroegtijdig stadium.

Het gemeentebestuur vervolgt: “Helaas was al snel duidelijk dat geen van de bovenstaande scenario’s - anders dan destijds met de invulling van de plint met een supermarkt - zou leiden tot een positief verkoopresultaat. De boekwaarde van het pand bleek daarvoor te hoog en ook de aanpassingen te duur.”

Extra woonruimte
De gemeente heeft daarom besloten om met de meest geïnteresseerde partijen een nadere verkenning te doen. Zo was Stichting Philadelphia dringend op zoek naar extra woonruimte voor mensen met een verstandelijke beperking, om zo aan het minimum aantal plekken te voldoen om deze woonvorm te kunnen blijven aanbieden in Papendrecht. Woonkracht10 was bereid fors in deze woningen te investeren. In 2020 is daartoe een intentieovereenkomst ondertekend. Nadat de technische en financiële haalbaarheid verder is doorgerekend, werd deze overeenkomst afgelopen februari definitief bekrachtigd.

Wethouder Arno Janssen: “We begrijpen heel goed dat in de huidige tijd de verkoop van Markt 2 de nodige vragen kan oproepen in de samenleving. Maar door het toekennen van een residuele waarde aan het pand van 100.000 euro, stellen we Woonkracht10 in staat deze zorgappartementen voor een kwetsbare doelgroep te ontwikkelen.”

Met een ‘residuele waarde’ bedoelt wethouder Janssen overigens de waarde die resteert wanneer btw, stichtingskosten en winsten worden afgetrokken van de verkoopwaarde.

Twee miljoen euro
Wethouder Janssen vervolgt: “Woonkracht10 investeert ruim 2 miljoen euro om het pand te verbouwen en te voorzien van een kwaliteitsimpuls, zowel voor de nieuwe bewoners als voor de huidige bewoners boven de plint. Zij krijgen een geheel vernieuwde entree en een grotere en fraaiere tuin aan de achterzijde.”

“De eerste plannen voor een supermarkt vonden geen draagvlak. Dit college heeft daarop moeten kijken naar wat er wel mogelijk is. En de verkoop aan Woonkracht10 met de invulling door Philadelphia Zorg vormt voor ons dan ook een mooie afronding van wat we in Papendrecht willen behouden. Kwetsbare mensen kunnen dankzij deze ontwikkeling deel blijven uitmaken van onze samenleving.”

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier