Werkgroep presenteert beleidsplan LHBTI: ‘Je mag er zijn in Alblasserdam’
Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Geurt Mouthaan

Werkgroep presenteert beleidsplan LHBTI: ‘Je mag er zijn in Alblasserdam’

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • De LHBTI werkgroep in Alblasserdam dient dinsdag tijdens de raadsvergadering het door hen opgestelde LHBTI beleidsplan in. De gesprekken met individuele groepen en verenigingen die hieraan vooraf hadden moet gaan, zijn daarvoor overgeslagen.


Het beleidsplan heeft als doel om te komen tot sociale acceptatie en veiligheid voor alle diverse groepen. ‘Dit proberen we te bereiken met realistische voorstellen en acties die voor de LHBTI inwoners in Alblasserdam nuttig zijn’, stelt de werkgroep in het plan.

Wat betreft de communicatie van het gemeentebestuur pleit de werkgroep er onder meer voor dat er bij het maken van foto’s voor communicatiedoeleinden gelet wordt op diversiteit in het beeld. ‘Door deze weg te kiezen straalt de gemeente uit dat het aandacht heeft voor de diversiteit van haar burgers.’ Ook moeten de medewerkers van de gemeente die klantcontact hebben getraind worden in ‘LHBTI-sensitieve publieke dienstverlening’. 

Bibliotheek
Aan de gemeentelijke website dient volgens de werkgroep een pagina toegevoegd te worden met informatie voor LHBTI-inwoners. Hierop kan verwezen worden naar belangenverenigingen. Ook moet er in de bibliotheek informatie beschikbaar komen over LHBTI-gerelateerde onderwerpen.

Op het gebied van sociale acceptatie en veiligheid wordt in het beleidsplan onder meer voorgesteld dat de gemeente Alblasserdam lokale sportclubs naar hun anti-discriminatiecode en klachtenregeling vraagt. ‘De gemeente informeert actief of LHBTI’ers welkom zijn. Daarnaast vragen we verenigingen om acties te ondernemen tegen racistische en homofobe uitingen. De gemeente kan helpen door het aanbieden van trainingen voor vrijwilligers, de cursus tot vertrouwenspersoon of de inzet van een sportpedagoog.’

De wethouder van de gemeente Alblasserdam informeert wat betreft de werkgroep daarnaast in het overleg met schooldirecteuren hoe scholen invulling geven aan de wettelijke kerndoelen gericht op seksuele diversiteit. En: ‘De gemeente Alblasserdam zal geloofsgemeenschappen betrekken bij de activiteiten. Geloofsgemeenschappen spelen een belangrijke rol in de acceptatie van LHBTI’ers.’ 

Unaniem
Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat de Alblasserdamse partijen unaniem instemden met het opstellen van een LHBTI beleidsplan. De maanden erna werden voorbereidingen getroffen en er kwam een ronde tafel-bijeenkomst waarbij scholen, kerken, sportverenigingen en de politiek aanschoven. Dit leidde in oktober 2019 tot de verklaring ‘Veilig samenleven in Alblasserdam.’

De volgende stap was het aangaan van gesprekken met individuele groepen en verenigingen. Maar daar kwam in de praktijk niets van, concludeert de LHBTI werkgroep. ‘Het is jammer te constateren dat deze gesprekken, mede door de coronacrisis, nog niet zijn gestart. Vanwege de urgentie van dit onderwerp hebben we daarom een eerste beleidsplan LHBTI opgesteld voor de gemeente Alblasserdam.’

Het complete beleidsplan volgt hieronder:

Inleiding

In februari 2019 heeft de raad van Alblasserdam unaniem een motie aangenomen met daarin een oproep om een LHBTI beleid te ontwikkelen. In kleine groepen heeft een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden. De uitkomst van deze bijeenkomsten is de verklaring ‘Veilig samen-leven in Alblasserdam’ (zie bijlage).

Voor u ligt de uitwerking van het beleidsplan LHBTI 2020 – 2022. LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse                  personen. In dit beleidsplan gebruiken we – net als Rijksoverheid – de term LHBTI. Het voorliggende plan is mede gebaseerd op het LHBTI beleidsplan van Movisie.

Nederland heeft 54 regenboogsteden Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). Daarnaast hebben alle 12 provincies regenboogbeleid. Naast deze regenboogsteden en provincies zijn er ook gemeenten die zelfstandig LHBTI beleid ontwikkelen en zich tot regenbooggemeente hebben uitgeroepen. Gemeenten rond Alblasserdam zoals de meeste Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem zijn inmiddels regenboogvriendelijk.

Dit beleidsplan heeft als doel om te komen tot sociale acceptatie en veiligheid voor alle diverse groepen in Alblasserdam. Dit proberen we te bereiken met realistische voorstellen en acties die voor de LHBTI inwoners in Alblasserdam nuttig zijn.

Communicatie

Als gemeente Alblasserdam nemen we diversiteit serieus. Dit betekent dat dit zichtbaar is in onze uitingen onder andere op de website.

Acties

 • We voegen aan de gemeentelijke website een pagina toe, met informatie voor LHBTI inwoners. Deze pagina kan verwijzen naar belangenverenigingen en geeft informatie.
 • De gemeente Alblasserdam let bij het maken van foto’s voor communicatiedoeleinden op diversiteit in het beeld. Door deze weg te kiezen straalt de gemeente uit dat het aandacht heeft voor de diversiteit van haar burgers.
 • Op 11 oktober, de nationale coming out day, hangt de gemeente Alblasserdam conform de motie de regenboogvlag uit. Deze vlag symboliseert dat eenieder zichzelf moet kunnen zijn en zicht geaccepteerd en sociaal veilig kan voelen.
 • De gemeente Alblasserdam zal samen met de bibliotheek informatie beschikbaar maken over LHBTI-gerelateerde onderwerpen.
 • De medewerkers die klantcontact hebben – Publiekszaken en het Sociaal Plein – te trainen in LHBTI-sensitieve publieke dienstverlening. Hierbij gebruik maken van een trainingsmethode die is ontwikkeld door Movisie in opdracht van het ministerie van OCW.


Sociale acceptatie en veiligheid

In bepaalde groepen van de Alblasserdamse bevolking is de sociale acceptatie van LHBTI’ers lager dan elders. Dit heeft een grote impact, vooral op LHBTI-jongeren. We moeten hier met elkaar oog voor hebben en aandacht aan besteden.

Acties:

 • In het driehoeksoverleg tussen vijf Burgemeesters, Openbaar Ministerie en Politie zal de burgemeester van Alblasserdam ieder jaar het thema sociale acceptatie en veiligheid agenderen en het lokaal als vast agendapunt op het periodiek overleg met politie zetten. Hij zal jaarlijks over de ontwikkelingen en voortgang spreken met de commissie bestuur en samenleving.
 • De gemeente Alblasserdam vragen lokale sportclubs naar hun antidiscriminatiecode en klachtenregeling. De gemeente informeert actief of LHBTI’ers welkom zijn. Daarnaast vragen we verenigingen om acties te ondernemen tegen racistische en homofobe uitingen. De gemeente kan helpen door het aanbieden van trainingen voor vrijwilligers, de cursus tot vertrouwenspersoon of de inzet van een sportpedagoog.
 • De wethouder van de gemeente Alblasserdam informeert in het overleg met schooldirecteuren hoe scholen invulling geven aan de wettelijke kerndoelen gericht op seksuele diversiteit.
 • De gemeente Alblasserdam vraagt de GGD om de vragen over seksuele en genderdiversiteit mee te nemen in de Jeugdmonitor.
 • De gemeente Alblasserdam zal geloofsgemeenschappen betrekken bij de activiteiten. Geloofsgemeenschappen spelen een belangrijke rol in de acceptatie van LHBTI’ers. Daarnaast is het van belang de dialoog aan te gaan over verschillende opvattingen rond LHBTI.
 • De jongerenwerkers en sportwerkers van de gemeente Alblasserdam krijgen een training aangeboden waarmee ze op pedagogische wijze een veilig straatklimaat kunnen bevorderen.

Jaarlijks, in september, vindt er een toetsing en evaluatie plaats waarna nieuwe doelen worden bepaald. 

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier